Vážení občané,

rozhodl jsem se kandidovat do Senátu Parlamentu České republiky za Českolipsko, část Mělnicka a Liberecka, neboť mi život v našem regionu není lhostejný a nejsem spokojen se zastoupením Českolipska v orgánech našeho státu.  Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany, svou nezávislost jsem si udržel jak v dobách minulých, tak při výkonu samostatné právní praxe v mé advokátní kanceláři. Celý svůj pracovní život se zabývám zákony a skutečnými problémy občanů, kterým poskytuji právní služby již téměř 40 let. Kandiduji na základě podpory 2000 občanů, bez podpory politických stran.

Za svůj pracovní život jsem se stihl finančně zajistit, mou motivací není dobře placené místo za zásluhy, ale rozhodnutí věnovat společnosti své odborné zkušenosti, neboť o zákonech v této zemi by měli rozhodovat lidé, kteří jim rozumí. Jsem přesvědčen, že by senátoři měli mít hrazeny pouze náklady za svou odvedenou činnost, přičemž by neměli mít nárok na plat. Jen tak lze dosáhnout stavu, kdy o právech a povinnostech občanů rozhodují skutečně nezávislé osobnosti.

Co v Senátu budu prosazovat? Moje desatero.

         1. Budu odborně a svědomitě posuzovat a schvalovat zákonné předpisy, kdy využiji svých zkušeností z praxe.

         2. Budu bojovat za práva a zájmy občanů a obcí celého Senátního obvodu č. 36, posílím význam Českolipska a jejího okolí, podpořím rozvoj našich měst a obcí.

        3. Budu aktivním a pracovitým senátorem, který se výrazně prosadí, o kterém budete slyšet, a na kterého se budete moci kdykoliv obrátit.

        4. Budu hájit právní stát a spravedlnost, morální hodnoty, jedinečnost osobní svobody, kulturní zvyky a tradice, selský rozum, jakož i bezpečnost České republiky.

        5. Budu vést boj proti právním nesmyslům obtěžujícím život občanů, nedostatkům a nesrozumitelnostem v zákonech, byrokracii a nespravedlnostem.

        6. Budu se snažit využívat zákonodárnou iniciativu Senátu, využiji svých zkušeností při schvalování soudců Ústavního soudu České republiky, jakož i v jiných odborných otázkách, neboť právníků je v Senátu nedostatek.

       7. Budu v pravidelném osobním kontaktu s občany Českolipska a okolí, starosty přilehlých obcí. Budu k zastižení v kanceláři senátora, kterou zřídím v České Lípě, v místě mé advokátní kanceláře.

        8. Budu bojovat i za práva zdravotně a sociálně znevýhodněných lidí, kterým se nedostává náležité podpory. Budu bojovat proti zneužívání sociálních dávek lidmi, kteří nechtějí pracovat. Budu podporovat vzdělávání a motivaci absolventů pracovat v našem regionu.

       9. Budu podporovat kulturní, sportovní a spolkové aktivity občanů, využiji svých schopností a kontaktů k podpoře našeho regionu.

        10. Nebudu se vyjadřovat k věcem, kterým nerozumím, ke kterým nemám kompetenci. Dokáži přiznat svou chybu a případně se omluvit.

Vedu rovněž netradiční politickou kampaň, kterou chci poukázat na to, že i jeden, nezávislý občanský kandidát, může učinit více dobra, než velké politické strany financované ze státního rozpočtu, hospodařící s nesrovnatelně většími finančními prostředky.

Rozhodl jsem se věnovat částku vyšší než 500.000,-Kč ze soukromých zdrojů na podporu Vašich aktivit či těm, na které ostatní zapomínají. Zdůrazňuji, že se politika dá dělat i jinak, a to skutečně ve prospěch občanů.

Finančně jsem podpořil obec Zahrádky, Stvolínky, Sosnovou, Kozly, Nemocnici v České Lípě částkou 42.195,-Kč, hendikepované Jiřího, Jana, Honzu a dceru olympionika Jaroslava Báby, děti ze ZŠ Okna, MŠ Dobranov, Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s., Český rybářský svaz Mimoň, Český zahrádkářský svaz Česká Lípa, Taneční školu Duha Česká Lípa, mládež ve fotbalovém klubu Arsenal Česká Lípa, TJ Staré Splavy, futsalisty SF Emu Doksy-Česká Lípa, cvičící ženy Jestřebí-Provodín, atlety z AC Česká Lípa, ze Školního klubu v Jablonném v Podještědí, jakož i konkrétní trenérské osobnosti i závodníky, mimo jiné Milana Németha, Veroniku Süssnerovou, mistryni republiky Terezu Hrochovou, běžce Ondřeje Choura, trenéra Milana Svitáka, orientační běžce z Nového Boru, florbalisty z FBC Česká Lípa, Karate SPORT RELAX Znamenáček, Českolipský dětský sbor sbormistra Petra Nováka, ohněm poškozený domov důchodců ve Mšeně, baziliku svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí, maturanty v České Lípě a s dalšími jsou darovací smlouvy rozjednány. Svých schopností zajistit finanční prostředky bych rád využil v Senátu, neboť finance náš region potřebuje.

Děkuji Vám za projevenou podporu a Váš zájem, mít v Senátu Parlamentu České republiky skutečně nezávislého zástupce. Více na www.janriedl.cz.

 _____________________________________________________________________

Zdroj: Archiv

JUDr. Jan Riedl – narozen dne 27.3.1953 v České Lípě, studoval na SVVŠ v České Lípě, po maturitě navázal na rodinnou tradici a vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1978 složil rigorózní a justiční zkoušky. Po škole a vojenské službě nastoupil jako justiční čekatel u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v letech 1979 – 1983 pracoval jako civilní soudce u Okresního soudu v České Lípě. V roce 1983 navázal na svého otce a stal se advokátem v České Lípě, přičemž dosud advokacii aktivně vykonává.

Nikdy nebyl členem žádné politické strany, je dlouholetým zastupitelem města Česká Lípa (5. volební období). Celý život se věnoval atletice, a to i jako mezinárodní rozhodčí a trenér. Absolvoval přes 60 maratonů, mimo jiné v New Yorku, Paříži, Monaku, Káhiře, jeho osobním rekordem je zdolání maratonské vzdálenosti v čase 2h a 38 minut. Dvakrát absolvoval i závod na 100 km ve Francii. Věnoval se běhu na lyžích, 9x se účastnil Jizerské 50 a 2x 90 km Vasova běhu. Je 37 let šťastně ženat, má dvě zletilé, provdané a soběstačné dcery a 4 vnoučata. Charakterizuje jej vytrvalost, k jeho zálibám patří hra na klavír a zahrádkaření. S manželkou chovají německého ovčáka jménem Endy a několik koček.

Zadavatel: JUDr. Jan Riedl          Zhotovitel: JUDr. Jan Riedl