Kandidaturu do Senátu beru velmi vážně. Nechci a nebudu kumulovat práci senátora s jinou politickou funkcí či jiným angažmá. Senátorství se chci věnovat naplno. Je mi 47 let, takže mám ještě dostatek energie pracovat pro lidi z Hradecka a pro náš region. V Hradci Králové žiju bez přestávky od narození. Troufám si proto říct, že vím co lidi na Hradecku zajímá i co je trápí a štve.
Jako bývalý poslanec, náměstek ministra spravedlnosti a člen legislativní rady vlády mám, myslím, dostatečnou průpravu pro náročnou práci v Senátu. Výhodou je i moje znalost pražského politického prostředí, nepotřebuji tedy žádnou dobu hájení a můžu okamžitě začít pracovat naplno. Jako advokát a manažer firmy chápu problémy podnikatelů, ale i jejich zaměstnanců. Znám jejich potřeby, a proto je pro mne snadnější jim poskytnout radu a pomoc. Jako otec a manžel zase vnímám velmi dobře problémy rodin a mám proto lepší možnost rodinám v případě potřeby podat pomocnou ruku.

Co přesně nabízím a jak se dívám na problémy?

To nejlepší pro Hradec

Naše město si zaslouží jasný plán svého rozvoje, který bude známý a srozumitelný všem občanům. Hradečácí musí vědět a vidět, kam se naše město chce ubírat, jaké chce být, jak bude vypadat.  A co víc - Hradečáci musí dostat prostor a příležitost do jeho plánů a diskuse o budoucnosti svého města aktivně vstupovat. Plánujme a tvořme spolu nejlepší místo pro život!

To nejlepší pro Hradecko

Každá z 66 obcí senátního volebního obvodu č.45 - Hradec Králové je pro mě důležitá. Každá potřebuje mít svou vlastní nebo přinejmenším blízkou prodejnu, poštu, hospodu a zázemí pro spolkový život. Každá musí být dobře dostupná veřejnou dopravou, každá potřebuje pomoct s dotacemi pro svůj rozvoj a v každé mají být opravené silnice.

Právo a zákony

Nesouhlasím, aby se z našeho legislativního prostředí dál stávala nepřehledná a nesrozumitelná džungle. Chci se zasadit o nápravu chyb v zákonech nebo nedostatků při jejich aplikaci do praxe. Senát by mohl ještě efektivněji naplňovat svou roli pověstné „pojistky demokracie“, ale také ještě důsledněji hlídat kvalitu přijímaných právních předpisů a věnovat se třeba i tomu, aby při přejímání evropské legislativy měl své místo zdravý rozum.

Doprava

Chci pomoct lepšímu dopravnímu napojení Hradecka a ke zrychlení budování dopravních staveb. Ať už jde o jižní spojku a severní tangentu pro Hradec Králové, o rychlostní železnici nebo o stavby a rekonstrukce silnic i v té nejmenší obci. Je třeba pravidelně investovat vysoké částky do stavby a oprav silniční a dálniční sítě, stejně jako do kvalitní veřejné dopravy.

Bydlení

Bydlení musí být dostupné. Obce mohou samy investovat do stavby nájemních bytů, nebo alespoň mohou soukromé investory významně podpořit a motivovat k budování nájemního bydlení, které bude dostupné skutečně všem. Další kapitolou je sociální a podporované bydlení pro osoby vyžadující speciální péči, které má stále větší důležitost.

Životní prostředí

Řešením pro potřebné zadržování vody v krajině je mimo jiné obnovování tůní a mokřadů. Z historie víme, že šlo o po staletí funkční způsob, který navíc, když se k němu dnes vracíme, lze realizovat s velmi nízkými pořizovacími náklady. Řešením pro oteplující se klima měst je třeba nově vysazovaná i mobilní zeleň, zelené střechy či zelené fasády.

Práce a podnikání

Životnostníci a firmy? Zaměstnanci? Tady na Hradecku jsme všichni na jedné lodi! Jsme především sousedé, přátelé, známí. Až potom zaměstnavatelé a zaměstnanci. Firmy potřebují podporu měst, krajů a státu v podobě odpovídajících podmínek pro podnikání, aby mohly úspěšně podnikat a dobře platit svým zaměstnancům.

Zemědělství

Soukromí zemědělci a menší družstva jsou těmi, kdo skutečně pečují o zdejší krajinu. Hradecko je tradičně zemědělská, nikoliv průmyslová oblast – proto je tu také tak kvalitní životní prostředí. Zemědělství tu mnoho lidí živí, a to, že se zemědělci potýkají s rok od roku větší buzerací ze strany státu je věc, kterou bych chtěl rozhodně řešit.

Zdravotnictví a sociální věci

Kvalitní a dostupné - takové podle mě musí být služby zdravotní a sociální péče. Náš stárnoucí region potřebuje dostatečné pokrytí jak zdravotnickými službami, které obvykle potřebujeme bezodkladně, stejně jako službami sociálními, jejichž potřeba dlouhodobě stoupá a důležitost roste. Tématem není jen dostupnost, ale i platy pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách.

Školství

Ve školách musíme mladou generaci připravovvat na skutečný svět - tedy na ten, jaký je a hlavně bude. Učme děti a mládež pracovat s informacemi, kriticky je hodnotit, spojovat, analyzovat a vyvozovat závěry. Učme je finanční, mediální, právní i společenské gramotnosti. A samozřejmě nezapomeňme učit je učit se, znát a vědět.

Kultura a sport

Kultura nás spojuje s generacemi našich předků i potomků. Udržujme kulturní tradice a podporujme nejen rozvoj kultury jako takové, ale hlavně aktivní vztah lidí k ní. Pečujme o památky a těm nevyužitým dávejme nový život. Podporujme sportovní aktivity, zejména ty mládežnické a volnočasové, jsou nejen cestou ke zdraví těla, ale často i významným společenským prvkem malých obcí.

 

Pokud souhlasíte, podpořte mě, prosím, na mé cestě do Senátu ve volbách 2. - 3. října 2020. Kandiduji ve volebním obvodu č. 45 - Hradec Králové za Občanskou demokratickou stranu a mám číslo 1. Děkuji za vaši podporu!

S úctou váš

JUDr. Pavel Staněk

 

PS: Rád vás přivítám ve své kandidátské kanceláři na pěší zóně v centru Hradce Králové - adresa je Švehlova 512. Jsem k zastižení vždy v pondělí od 14 do 17 hod. a v pátek od 10 do 12 hod., ale když mi napíšete na pavel@aktivnisenator.cz, můžeme se potkat i jindy.

 

JUDr. Pavel Staněk (*1973) spojil s Hradcem Králové prakticky celý osobní i profesní život, žije tu se svou rodinou. S manželkou Monikou založil v roce 2011 nadační fond Aquapura na pomoc pacientům s poruchami srážlivosti krve. Po absolutoriu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity pracoval jako mluvčí a asistent předsedy Krajského soudu v Hradci Králové. Působil jako první náměstek ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, byl poslancem a pracoval mimo jiné v Legislativní radě vlády nebo jako místopředseda Ústavně právního výboru. Po skončení mandátu v roce 2013 se vrátil k práci v advokacii, dnes je řídícím partnerem advokátní kanceláře mezinárodní právní a daňové skupiny ARROWS, kterou spoluzakládal. Je členem Rotary Clubu. Členem ODS je od roku 2002.

Zadavatel/zpracovatel  ODS