Spotřeba vody je spojená téměř s každou lidskou činností. Ať už sledujete televizi, pijete kávu, konzumujete maso nebo čtete knihu, vždy hraje v prvopočátku těchto procesů klíčovou roli voda. Ta je důležitá nejen pro naše tělo, ale i pro výrobu elektrické energie, potravin a další činnosti.

Češi na špici

Možná jste to nevěděli, ale Češi patří v celosvětovém srovnání mezi ty národy, které dokážou s vodou velmi dobře hospodařit. Spotřeba vody v našich domácnostech vlivem používání úspornějších spotřebičů a zavádění různých forem recyklace dlouhodobě klesá. Jenže ani tato obdivuhodná snaha nás všech nevyřeší problém, se kterým se naše krajina zejména v posledních letech potýká. Tím problémem je především sucho.

S absolutním nedostatkem vody se po celém světě potýká čím dál více lidí. Poselstvím letošního Světového dne vody proto je, že pokud se do péče o vodu a do její ochrany zapojí každý z nás, můžeme přispět k urychlení změn vedoucích k vyšší dostupnosti vody.

Severočeský region, kde naše společnost působí, má to štěstí, že disponuje dostatkem kvalitní a dobré vody. Díky vodním nádržím v Českém středohoří a v Krušných, Lužických a Jizerských horách můžeme náš region dostatečně zásobit vodou. To bychom však neměli brát jako samozřejmost. Dostupnost vody u nás neznamená, že se nemáme chovat odpovědně pro to, abychom pomohli lidem a vůbec celé přírodě v jiných částech světa.

Díky kvalitní práci našich zaměstnanců a propracovanému systému naší distribuční sítě mají zákazníci skupiny Severočeská voda i v suchých obdobích pitné vody vždy dostatek. Přesto se v souvislosti se suchem musíme zaměřit na to, abychom vodou například v letních měsících zbytečně neplýtvali. Klíčové však je, abychom společně podporovali projekty, které pomohou udržet vodu v naší krajině.

Závazek dlouhý 13 000 kilometrů

Proto naše společnost pravidelně investuje zisk z vodného a stočného do obnovy svého majetku. V Ústeckém a Libereckém kraji pečujeme o devět tisíc kilometrů vodovodního potrubí a další čtyři tisíce kilometrů kanalizace. To je zhruba vzdálenost, kterou bychom uletěli do New Yorku a zpět. K tomu je potřeba připočíst asi 200 čistíren odpadních vod, 60 úpraven vody a samozřejmě také tisíce vodojemů. Je to velký závazek, který bereme nesmírně vážně.

K hospodárnému zacházení s vodou a k ochraně zdrojů vody, jak už bylo řečeno, může svým dílem přispět úplně každý z nás. Skupina Severočeská voda proto připravila malý výčet námětů, které vám pomohou udělat si představu o tom, jakými kroky můžete i vy přispět ke zlepšení péče o tento jedinečný zdroj energie a života na naší planetě.

Zdroj: SVS

www.svs.cz