Kam investovat v současné nestabilní době? Podívejme se na potenciální výnos u dluhopisů, ale i u rizikovějších investičních nástrojů – akcií, podílových fondů, P2P investic nebo kryptoměn. 

Podílové fondy
V rámci podílových fondů je možné zainvestovat do akcií, komodit nebo také do dluhopisů. Výnosy většinou kopírují index neb třídu aktiv, které daný fond sdružuje. Od toho je také závislý jeho vývoj. Akciové indexy však mohou kolísat i několik procent a v konečném důsledku vydělají investorovi okolo 6-8 % ročně. Počítejte s tím, že výnos může být jeden den v plusu 2 % a jiný den zase v mínusu. Pokud si říkáte, že dnešní inflaci neporazí, pak si přečtěte o dalších investičních nástrojích, kam investovat.

Akcie
Akcie jsou třídou aktiv, která má velký výnosový potenciál, který je však také úměrný většímu riziku. Akcie lákají na svůj vysoký výnos, avšak zhodnocení obvykle kolísá v čase. U Evropských akcií se mohou výnosy pohybovat okolo 10 %, zatímco u ostatních kvůli vysoké volatilitě nelze přesně určit roční výnosnost. Právě kvůli vysoké volatilitě jsou těžko porovnatelné s ostatními investičními nástroji. U investování s akciemi na vlastní pěst je důležité investování věnovat čas, studiu trhu a samotnému obchodování. Případně je potřeba si najít brokera, který vám bude spravovat portfolio. 

Zdroj: BONDSTER Marketplace s.r.o.

P2P investice
Kam investovat v roce 2022, pokud chcete mít pevný výnos, který není ovlivněný volatilitou trhu s pravidelně vyplácenými výnosy? P2P investice představují investování hotovosti do půjček fyzických či právnických osob přes investiční tržiště. Jedná se stále o poměrně rizikové investování, které je však vykompenzováno vyššími výnosy. P2P je již v Česku oblíbené.

Například na tržišti Bondster je možné investovat do P2P půjček zajištěných nemovitostmi, movitým majetkem či garancí zpětného odkupu. Z hlediska výnosů je možné dosáhnout až na 13,9 % p.a. při investicích v eurech a až na 7 % p.a. při investicích v korunách. Investuje zde již více než 15 000 investorů. 

Investice do kryptoměn
Kryptoměny jsou poměrně volatilní a jejich hodnota může ve velmi krátkém časovém úseku významně vzrůst, nebo také poklesnout. V lednu 2022 byl zaznamenán radikální pokles, a to zhruba o 20 %. Na podzim roku 2021 dokonce investoři přišli až o 40 % svých investic. Průměrný roční výnos je tedy těžké říct, stejně jako u akcií. Zkušení investoři však umí diverzifikovat své prostředky mezi několik investičních nástrojů. Je tedy vhodné se zaměřit spíše na celkovou výnosnost portfolia. A jaká je vhodná forma rozdělení investic? Podívejte se, jak diverzifikují své investice bohatí lidé podle Světového reportu:

  • 38 % akcie a podílové fondy, P2P platformy, kryptoměny,
  • 27 % spořící účty a hotovost
  • 19 % reality
  • 16 % dluhopisy

Zdroj: BONDSTER Marketplace s.r.o.

Dluhopisy 
Konzervativní investoři nejčastěji investují do dluhopisů. Jedná se o státní dluhopisy a o korporátní dluhopisy. Ministerstvo financí v současné době vydává státní spořící dluhopisy s výnosem od 1 do 3 % p.a. Dříve se vydávaly i Dluhopisy Republiky, které již nejsou dostupné. O něco výnosnější jsou pak korporátní dluhopisy, jejichž emitentem je firma, která potřebuje prostředky na financování svých provozních aktivit. Výnosy se u korporátních dluhopisů pohybují mezi 5 a 10 % p.a.