Co v Senátu udělám pro seniory Jihomoravského kraje?

Seniory považuji za rodinné stříbro naší společnosti a stejně jako jsem dosud s kolegy z hnutí ANO chránil jejich důstojné postavení a bojoval za jejich oprávněné nároky, budu tak činit i nadále. Jsem rád, že mnohé se již podařilo – vždyť 40 korun, které pravicové strany považovaly za roční valorizaci důchodů, nešlo označit jinak než za skandální.

A proto jsme prosadili - a po několik let pravidelně poskytujeme - v průměru téměř tisíci korunovou valorizaci důchodů. V Senátu budu prosazovat zákony, které zvýší průměrný důchod. Je nutné reagovat na současnou finanční situaci občanů, kdy dochází k výraznému zvyšování cen, zejména potravin, ovoce a zeleniny, částečně i v důsledku koronavirové celosvětové epidemie. Zdražování se samozřejmě hned promítlo do inflace, které dnes činí více než 3 % ročně. Domnívám se, že v rámci schváleného finančního rozpočtu je nutné zvýšit průměrný český důchod alespoň částkou v řádu 700 Kč - 800 Kč či více. Je nutné, aby uvedená částka překročila úroveň inflace.

Vzhledem k mému celoživotnímu poslání, které je současně i mým zaměstnáním, je logické, že chci i nadále podporovat vzdělávání seniorů na univerzitách (tzv. Univerzitu třetího věku). Brněnské univerzitní vzdělávání seniorů je ve srovnání s obdobnými aktivitami evropských univerzit na velmi vysoké úrovni a je vysoce pozitivně hodnoceno.

Vidím často kolem sebe problémy, které má rodina, pečující o hendikepované a o seniory. Domnívám se proto, že je potřeba výrazně zvýšit dávky a peníze pro tyto rodiny. Současně z diskusí s řadou pracovnic, které zajišťují sociální služby, vidím, že je nutné věnovat pozornost poskytovatelům sociálních služeb. Budu proto podporovat zlepšení (nejenom finančních) podmínek v systému péče o seniory. Je potřeba dále rozvíjet Domovy seniorů, z nichž v Brně je jeden z největších na Kociánce. Jsem rád, že je na stole projekt výstavby nových pavilonů pro seniory z Kociánky. Současně moji pozornost také zaujala i kritická petice občanů Králova Pole, s níž souhlasím. Občané se zde vyjadřují ke snahám developerů postavit bytové jednotky v uvedeném parkovém území Domova seniorů. Zřejmě na krásné myšlence zvýšit kapacitu ubytovacích služeb chce někdo parazitovat a postavit komerční bytové jednotky. Nesouhlasím se stavbou komerčních bytových jednotek v areálu Domova seniorů na Kociánce a budu vývoj projektu společně s kolegy z Hnutí ANO pozorně sledovat a hlídat.

V dnešní době je nutné věnovat pozornost zákonům, které pomohou lidem a jejich rodinám, jež jsou existenčně ohroženy dopady koranovirové epidemie. Zejména se tato hrozba týká samoživitelek s dětmi a nízkopříjmových rodin, které jsou ohroženy nezaměstnaností.

Mám osobní zkušenost s byrokracií, kdy se moje žena starala a stará o moje i její rodiče. Byrokracie v sociální oblasti je na takové úrovni, že než vyřídíte finanční pomoc, tak dotyčný často umře. V dalším případě „nezávislá“ komise přijde prakticky k ležícímu rodiči a nakonec dostanete svým způsobem směšnou finanční podporu. Proto je potřeba zákony a vyhlášky změnit a pomoci i rodinám, které pečují handicapované a o seniory.

Závěrem bych zopakoval potřebu modernizovat stávající sociální zařízení a podstatně navýšit kapacity sociálních služeb v regionu Brna. Současně vím, že toto není možné změnit ze dne na den. Ale jak se dnes my budeme chovat k seniorům, tak se bude v budoucnu chovat naše okolí k nám.

Váš
prof. Karel Rais

Zadavatel: ANO 2011
Zpracovatel: ANO 2011

bannerZdroj: ANO 2011