Vstupem na půdu Senátu využiji svoji dlouholetou politickou, manažerskou a akademickou práci, která je a byla spojena zejména s budováním vědeckovýzkumné a pedagogické infrastruktury města Brna.

Seniory považuji za rodinné stříbro naší společnosti a stejně jako jsem dosud s kolegy z hnutí ANO chránil jejich důstojné postavení a bojoval za jejich oprávněné nároky, budu tak činit i nadále. Jsem rád, že mnohé se již podařilo – vždyť 40 korun, které pravicové strany považovaly za roční valorizaci důchodů, nešlo označit jinak než za skandální.

A proto jsme prosadili – a po několik let pravidelně poskytujeme – v průměru téměř tisíci korunovou valorizaci důchodů. V Senátu budu prosazovat zákony, které zvýší průměrný důchod. Je nutné reagovat na současnou finanční situaci občanů, kdy dochází k výraznému zvyšování cen, zejména potravin, ovoce a zeleniny, částečně i v důsledku koronavirové celosvětové epidemie. Zdražování se samozřejmě hned promítlo do inflace, které dnes činí více než 3 % ročně. Domnívám se, že v rámci schváleného finančního rozpočtu je nutné zvýšit průměrný český důchod alespoň částkou v řádu 700 Kč–800 Kč či více. Je nutné, aby uvedená částka překročila úroveň inflace. Dále chci věnovat pozornost poskytovatelům sociálních služeb, nejenom zlepšením jejich finančních podmínek. Je potřeba rozvíjet Domovy seniorů. Budu podporovat projekt výstavby nových pavilonů pro seniory z Kociánky. Je nutné modernizovat stávající sociální zařízení a podstatně navýšit kapacity sociálních služeb v regionu Brna. Současně vím, že toto není možné změnit ze dne na den. Ale jak se dnes my budeme chovat k seniorům, tak se bude v budoucnu chovat naše okolí k nám.

Obecně se chci podílet na zákonech, které pomohou lidem a jejich rodinám, jež jsou existenčně ohroženy dopady koranovirové epidemie (samoživitelky, nízkopříjmové rodiny). A také proto je nutno modernizovat stávající sociální zařízení a podstatně navýšit kapacity sociálních služeb v regionu Brna.

Díky současné vládě ANO platy učitelů rostou a budou růst i nadále. V Senátu chci spolupracovat na návrzích zákonů, které přispějí nejenom k finančnímu, ale i k celospolečenskému uznání učitelek a učitelů všech stupňů. Po celý můj profesní život se snažím o co nejtěsnější spolupráci podniků s technicky a přírodovědecky orientovanými univerzitami a o přímý přenos výzkumu do praxe. Podporuji na úrovni středních škol duální vzdělávání – spolupráci s podniky.

Patřil jsem mezi několik „zakladatelů“ meziuniverzitního výzkumného centra CEITEC, které svým rozsahem a hlavně výsledky dnes rozhodně přesahuje rámec ČR a střední Evropy. Proto budu i nadále podporovat využití aplikovaného výzkumu vysokých škol v praxi.

Migrační politiku budu podporovat jen tu, která bude v zájmu České republiky a českých občanů.

Senát by měl plnit kon­trolní, pojistnou a „ladící“ roli v celém legislativním procesu tvorby zákonů. Zasadím se o to, aby zákony byly přehledné, srozumitelné a jasné.

Váš
prof. Karel Rais

Co chci v senátu prosadit 

  • Vytvoření lepších podmínek v systému péče o seniory
  • Valorizaci stávajících důchodů
  • Růst platů ve školství
  • Rozvoj vzdělání, vědy a výzkumu
  • Migrační politiku, která bude v zájmu naší republiky a našich občanů
  • Přehledné a srozumitelné zákony

 

Zadavatel: ANO 2011
Zpracovatel: ANO 2011

prof. Ing. Karel Rais, CSc, MBA, dr.h.c. emeritní rektor VUT v BrněZdroj: ANO 2011