Jmenuji se Karel Rais. Brňan tělem i duší, emeritní rektor Vysokého učení technického v Brně, pedagog do morku kosti, hrdý nositel Ceny města Brna. Pracuji ve sněmovně jako poslanec za Hnutí ANO 2011. Jsem více než 40 let šťastně ženatý, s mojí ženou Leou máme 2 dospělé děti (dceru Leu a syna Roberta), 5 vnoučat, 2 psy a 6 koček.
A nyní kandiduji do Senátu. 

Ptáte se, proč jsem se rozhodl kandidovat do Senátu?

Chtěl bych využít svých zkušeností z působení v Parlamentu a výrazněji ovlivňovat celý proces tvorby zákonů. Vstupem na půdu Senátu, který by měl mít v legislativním procesu zejména kontrolní, pojistnou a „ladící“ roli, bych chtěl využít svoji dlouholetou politickou, manažerskou a akademickou práci. Tato práce byla a je spojena zejména s budováním vědeckovýzkumné a pedagogické infrastruktury města Brna.

Jako dlouholetý aktivní vysokoškolský učitel a především jako člověk, jednám dle morálních zásad se snahou porozumět každodenním strastem lidí. A tuto politiku bych chtěl v senátu prosazovat a ochraňovat. Na rozdíl od ostatních kandidátů v senátním obvodu jsem navrhnul i prosadil mnoho zákonů v Parlamentu, které hájí zájmy obyčejného občana. Některé z těchto zákonů byly mojí reakcí na komunikaci s brněnskými voliči, kteří mne upozornili na konkrétní nedostatky v naší legislativě - např. prodloužení platnosti územního plánu v Brně, osvobození platby daně z nemovitostí u bytů v rodinných domech, atd. Moje schopnost komunikovat, vyjednávat a naslouchat běžnému občanu není umělá, ale má základy v mnohaleté komunikaci a v diskusích s univerzitními studenty.

V Senátu bych se chtěl věnovat několika prioritám. Je logické, že jednou z nich je školská politika. Myslím si, že Hnutí ANO prokázalo, že zlepšilo sociální a pracovní podmínky učitelek, učitelů a personálu MŠ, ZŠ a SŠ. Sliby, které dalo Hnutí ANO na počátku této vlády v roce 2018 (průměrný plat učitele byl 35 tisíc Kč), v roce 2021 splní (průměrný hrubý plat učitele dosáhne částky 45 000Kč).

Chtěl bych i nadále spolupracovat na návrzích zákonů, které přispějí nejenom k finančnímu, ale také i k celospolečenské-mu uznání učitelek a učitelů všech stupňů. Jako zastupující předseda tzv. školského výboru sněmovny se snažím podporovat co nejtěsnější spolupráci podniků a středních škol (tzv. duální vzdělávání). Na jižní Moravě a zejména zde v Brně, vidím mnoho možností, jak se v této oblasti stát vlajkovou lodí v rámci celé republiky.

Patřil jsem mezi několik „zakladatelů“ meziuniverzitního výzkumného centra CEITEC, které svým rozsahem a hlavně výsledky dnes rozhodně přesahuje rámec ČR a střední Evropy. Proto budu i nadále podporovat využití aplikovaného výzkumu vysokých škol v praxi.

 Závěrem bych se rád zmínil o mezinárod-ních studijních programech, kterými jsme prakticky před 30 roky zahájili spolupráci zejména s britskými a následně i s americ-kými univerzitami. Část našich studentů a posluchačů tato studia absolvovala na anglických univerzitách. Dodnes spolupracujeme s britskými a americkými univerzitami na konkrétních studiích, které jsou známy mezi lidmi pod zkratkami – MBA, MPA, LLM, MSc studia a další. Na britských univerzitách jsme se také seznámili se studijními programy, které dnes uskutečňujeme pod jménem Univerzita třetího věku a která má positivní ohlas mezi brněnskými seniory.

Seniory považuji za rodinné stříbro naší společnosti. S kolegy z hnutí ANO jsem chránil jejich důstojné postavení a bojoval za jejich nároky. Proto se v dalším příspěvku budu věnovat odpovědi na otázku „Co v Senátu udělám pro seniory Jihomoravského kraje?“

Váš

Karel Rais

Zdroj: ANO 2011