Odvětví gastronomie a hotelnictví však v uplynulých dvou letech prošlo nelehkým obdobím.

Zeptali jsme se proto ředitele školy pana Jiřího Neumanna na to, jaké jsou plány na nový školní rok? 
Vycházíme z toho, že epidemická situace již nebude tak vážná jako v předchozích letech. Nový školní rok je pro nás tedy symbolem obrody a návratu k činnostem, kterým jsme se před začátkem epidemie tolik věnovali. Nad rámec samotného vzdělávání již opět žákům nabídneme řadu kurzů, prezentací, soutěží a projektů v oblasti gastronomie a kadeřnických služeb. S karlovarskou pobočkou Asociace kuchařů a cukrářů ČR opět chystáme další ročník tradiční a již zavedené gastronomické soutěže Lázeňský pohátek, a to konkrétně na 9. prosince. Na žácích i pedagogických pracovnících je vidět s jakou radostí ke všem těmto praktickým aktivitám přistupují. 

Podepsala se pandemická situace na množství žáků, kteří se k vám letos přihlásili do prvních ročníků?
První kolo přijímacího řízení bylo vážnou situaci opravdu poznamenáno, nicméně další kola nás pak dovedla k obvyklému počtu uchazečů a první ročníky tedy máme naplněné dle původních záměrů. 

Změnily nějak uplynulé dva roky praktické vyučování?
Nepochybně tak tomu je. Před obdobím pandemie měla škola excelentní a dlouhodobě budovanou spolupráci s mnoha smluvními partnery, kteří zajišťovali praktické vyučování. Někteří z tradičních partnerů školy se s novými podmínkami vypořádali úspěšněji, jiní ztratili schopnost ve spolupráci se školou pokračovat nebo nyní spolupracují v mnohem užším formátu. Velmi pozitivní však je, že škola získala i významné nové partnery, se kterými zahájila velmi perspektivní a širokou spolupráci. Jde především o Hotel Thermal a Léčebné lázně Jáchymov v čele v Hotelem Radium Palace. Žáci školy tedy mají i nadále k dispozici velmi kvalitní a funkční zázemí pro praktické vyučování, kde mohou získat odborné kompetence na vysoké úrovni. 

Dá se říci, že období pandemie přineslo škole i něco pozitivního?
Určitě ano. Pedagogové školy získali poměrně hluboké kompetence v oblasti užívání IT prostředků ve výuce a široce se rozvinula metodická pestrost a strategie vzdělávacího procesu. Mnoho těchto prvků se přeneslo i do současné prezenční výuky.  

Učte se s námi chutě s chutí!

Zdroj: Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

Vzdělávací nabídka školy 

Čtyřletý obor ukončený maturitní zkouškou
● 65-41-L/01 Gastronomie a hotelnictví 

Tříleté obory ukončené výučním listem
● 65-51-H/01 Kuchař, kuchařka
● 65-51-H/01 Číšník, servírka
● 65-51-H/01 Číšník, barman, barista
● 29-54-H/01 Cukrář
● 69-51-H/01 Kadeřník
● 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 

Nástavbové studium
● 65-41-L/51 Gastronomie (dálkové) 

info@ssstravovani.cz
www.ssstravovani.cz

Zdroj: Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace