Alžbětinky nám chřadly, my to viděli a něco s tím udělali

Ing. Václav Benedikt převzal vedení Alžbětiných lázní a. s. v lednu 2019. Provoz byl v minulých desetiletích i přes snahu zaměstnanců na hranici udržitelnosti, objekt byl ponechán bez oprav a pozvolna chátral. Díky výjimečnému kolektivu pracovníků, a to od paní doktorky Maulenové přes balneo provoz, rehabilitaci, obchod, bazén, údržbu až po úklid a skladové hospodaření, díky kolektivu, který je lehce přirovnatelný k semknuté rodině, mohou lázně stále fungovat.

Lázně se nebudou prodávat

V roce 2018 vedení města řeklo: „STOP ztrátám zásadních hodnot“. Vedení města Karlovy Vary nebude podporovat chaotické prodeje majetku, jak tomu bylo v minulosti a tak se Ing. Václav Benedikt, předseda představenstva Alžbětiných lázní a. s., a paní primátorka Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, s vedením města zavázali, že poslední lázně se nebudou prodávat, ani připravovat investorovi zvenčí.

Alžbětiny lázně – jediné tradiční městské lázně s komplexní nabídkou

Alžbětiny lázně jsou jediným poskytovatelem unikátní veřejné služby. Tento fakt vedení města reflektuje pravidelnou finanční podporou, aby bylo zaručeno, že tato veřejná služba bude bez přerušení kontinuálně poskytována a to zejména v krizovém období, kdy je třeba zdraví a pohyblivost zachovávat a lidem po úrazech a nemocích navracet. A to se zatím daří. V době nouzového stavu, na jaře 2020, byly Alžbětiny lázně jediným stále přístupným ambulantním rehabilitačním zařízením v kraji.

Mnoho za námi, ještě více před námi

Ing. Václav Benedikt připravuje projekty na postupnou rekonstrukci objektu a provozu a tyto předkládá radě města v působnosti valné hromady k odsouhlasení a realizaci. O co konkrétně se jedná? Výměna všech oken a dveří, kompletní rekonstrukce střešního pláště a krovu, generální rekonstrukce výtahu, opravy chodeb, kabin procedur a bude toho ještě hodně.

Zdroj: Alžbětiny Lázně

Na věku opravdu nezáleží

Představa, že lázeňská péče je pro staré a nemocné je mylná a naštěstí jí už nikdo nevěří. Lázně jsou pro každého, kdo je potřebuje na konkrétní zdravotní obtíže stejně tak pro všechny, kteří ocení vedlejší účinky na prevenci a duševní pohodu.

Alžbětiny lázně nabízí nejkomplexnější spektrum léčebných procedur, od těch tradičních lázeňských až po ty zcela nové, relaxační a wellness procedury, při kterých je využíván přírodní léčivý zdroj Karlovarska – vřídelní voda. Alžbětiny lázně tak patří mezi deset největších odběratelů karlovarské vřídelní vody.

Spojením léčivých zdrojů a profesionality všech, kteří se o vás starají, vzniká pozitivní energie, bez které by lázně nebyli, co jsou.

Díky Vám, naši klienti, díky Vám, naši zaměstnanci, díky Vám Alžbětinky, díky za to, že Vás všechny máme, Vaše Karlovy Vary.

Napište nám a podělte se s námi o Váš příběh, o Váš názor. Myslíte si, že by lázeňské město nemělo provozovat své lázně? Myslíte si, že bychom měli sázet v uchování lázeňské tradice pouze na hotely a podnikatele? Mělo by se město ve své činnosti omezit jen na prodávání vřídelní vody hotelům? Nebo má město přijít o tradici a všechno prodat, včetně vody a být stejným městem bez rozdílu od ostatních, bez vlastní tradice a možnosti samo ovlivňovat vše, co se lázeňství týká?

Napište nám, jak to vidíte Vy, nás to opravdu zajímá.

Napište nám na: https://www.facebook.com/spa5.cz