Toto jsou úvodní věty webové stránky, která si klade za cíl shromáždit maximum informací od občanů Přerova.   Tuto anketu najdete na  adrese :                www.startprerovu.cz

Velmi jednoduchou formou  vyberete jakou oblast života považujete v Přerově za problematickou a máte možnost se i dále vyjádřit nebo navrhovat řešení.

Celá  anketa bude provozována průběžně, aby dávala občanům možnost vyjádření  i v budoucím období.

Myšlenky i návrhy řešení budou vždy po nějakém období zpracovány do souborného materiálu a předkládány do Zastupitelstva města  Přerov.

 

Vždy budu stát za lidmi.

Jiří Kudláček