Nejen tyto novinky patří k letní sezóně Sportovních areálů města Kladna. I dalších, zejména venkovních sportovišť si lidé mohou užívat bez sebemenších omezení. Už první letní týdny ukázaly, že zájem o venkovní koupání je enormní.

„Dovolím si tvrdit, že Kladno je nejen v tomto směru na naprosté republikové špičce. Chybělo ale málo a mohlo to být úplně jinak. Ještě před dvěma lety jsem s tehdejším vedení města vedl velmi vyostřené diskuse o financování kladenského sportu a městských sportovišť. Jako jednatel Sportovních areálů města Kladna a člověk, pro kterého je sport a pohyb zcela zásadní, jsem si uvědomoval, že bez podpory městského rozpočtu se údržba a rozvoj sportovišť rozhodně neobejde. Stejně tak to platí o dotacích pro mládežnické, dětské a další oddíly, profesionální nevyjímaje. Boj o alespoň udržení nastavených financí byl zejména v roce 2020 s tehdejším náměstkem Václavem Šubrtem velmi složitý,“ uvedl statutární náměstek primátora a jednatel společnosti Sportovní areály města Kladna Jiří Chvojka.

Kromě řady dalších projektů se podle Jiřího Chvojky podařilo zachránit zimní stadion, když nové vedení města našlo dostatek odvahy jít do tak zásadního, náročného a složitého projektu. Stejně tak se podařilo udržet, a dokonce navýšit finance pro samotné sportovní oddíly. Vedle přímých dotací pro sporty s nejpočetnější základnou nebo hrajících nejvyšší soutěže jen sportovní komise rozdělí každý rok peníze pro více než osm desítek sportovních oddílů, klubů a spolků. Další peníze nasměrovalo vedení města do důležitých oprav jednotlivých sportovišť.  

„Rozvoj Kladna spolu s dobrou péčí o stávající infrastrukturu jde ruku v ruce s dobrým a také odborně zdatným vedením města. Osobně mám zkušenost jak s kvalitními kolegy v komunální politice, tak s těmi méně zdatnými či dokonce odborně zcela nevybavenými,“ podotkl Jiří Chvojka a pokračoval: „O tom, kdo bude mít šanci vést Kladno a rozhodovat o jeho budoucnosti, jeho obyvatelé určí už zanedlouho. Ať už se rozhodnou jakkoliv, byl bych moc rád, pokud by se nenechali unést laciným tvrzením, že je Kladno rozbité nebo špinavé a potřebuje opravit. Kladno je zajímavé a možná trochu svérázné město. Proto ve svém čele potřebuje především osobnosti, které už dokázaly v politickém nebo profesním životě své kvality a tím i přínos pro město samotné.“