Díky Vaší důvěře jsme svůj program mohli významnou měrou naplnit praktickou činností, a to navzdory negativním vnějším vlivům (koronavirus, s ním spojené lockdowny, válka v Evropě), které zásadně ovlivnily naše životy. Překonat do té doby neznámé a neočekávané situace nebylo vždy jednoduché. Dokázali jsme však na ně odpovídajícím způsobem reagovat, vyrovnali jsme se s nimi.

Vývoj společnosti a okolního světa nutně pozměnil i některé naše představy, plány a priority. Jedno, pro mne zcela zásadní, se nezměnilo. Náš bytostný vztah k našemu městu a úsilí, s nímž jsme připraveni podílet se na jeho správě a dalším rozvoji. Troufám si toto tvrzení zdůraznit na základě svých zkušeností z práce starosty v uplynulých letech. Na sehraný tým svých kolegů a spolupracovníků jsem se mohl i v těžkých chvílích vždy spolehnout. Velmi si cením také pomoci Vás Klatovanů. Byla pro mne vždy „živou vodou“, motivací do další práce. Ucházíme se o Vaši podporu a jsme připraveni pro Klatovy pracovat.

                                                                                                                      Rudolf SALVETR, starosta města     

Klatovy – náš společný domov

Základní myšlenky našeho programu jsou nadále platné:

-          Chceme, aby naše město směřovalo do budoucnosti, aby podporovalo aktivní přístup lidí k řešení životních situací, aby bylo přirozeným centrem regionu. Stále musí platit, že jsme městem, které se stará, pečuje, rozvíjí se.

-          Věříme v poctivou, soustavnou, trpělivou, každodenní práci. Jsme přesvědčeni, že kvalitní spolupráce naše výsledky umocňuje.

-          Věříme v lidi, jejich zdravý rozum, empatii, sociální soudržnost. Město nejsou jen domy, parky a ulice, město jsou lidé. Město jsou my všichni. Proto se o Vás chceme i nadále opírat a pracovat v souladu s Vámi.

Věříme v sílu dohody, slušného kompromisu, postupných kroků při realizaci cílů. Jsme pro spolupráci. Naopak nevěříme v tzv. rychlá řešení, rychlé úsudky, jednostranné nátlakové akce. Nikdy Vám nedáme nepodložené, nerealistické sliby.

Dobře víme, v jakém městě žijeme. Známe jeho přednosti i jeho nedostatky. Přednosti chceme rozvíjet, nedostatky postupně odstraňovat. V tomto duchu jsme cílevědomě pracovali v posledních letech.

Víme, že Klatovy jsou městem slušných, pracovitých a aktivních lidí, kterým není další osud jejich města lhostejný. To je to, co nás všechny spojuje.

Uvědomujeme si, že ne všichni máme stejné podmínky, možnosti, talenty a osudy. Místní znalost a sociální citlivost jsou pro nás důležité. Nejsme lhostejní k potížím druhých, společně tvoříme společenství lidí, kteří své Klatovy milují.

Město Klatovy se neustále proměňuje.Město Klatovy se neustále proměňuje.Zdroj: Archiv

I nadále budeme dělat vše pro to, aby Klatovy byly naším dobrým společným domovem, aby byly městem, kde skutečně stojí za to žít.   

http://www.ods-klatovy.cz/

Přečtěte si,  co starosta Klatov Rudolf Salvetr odpověděl v online rozhovoru na dotazy čtenářů:

https://pr.denik.cz/doporucujeme/zeptejte-se-starosty-klatov-a-lidra-klatovske-ods-rudolfa-salvetra-20220910.html?preview=dad6f341e14c93ae29271b3ec807804c&t=1662719742

Zadavatel: ODS/zpracovatel: VLM