Před několika týdny byly vyhlášeny výsledky přijímacího řízení na střední školy. Jak hodnotíte první zkušenosti s elektronizací tohoto procesu?

Letošní přijímací řízení přineslo řadu změn, především co se týče právě jeho elektronizace.  Zavedení nového systému provázely určité porodní bolesti, ale to je při procesu vývoje elektronických systémů přirozené. Asi největší přínos bych viděl v tom, že v okamžiku vyhlášení výsledků přijímacího řízení, měli všichni žáci a školy jasnou informaci o tom, kdo byl kam přijat. Odpadly tedy veškeré peripetie s odevzdáváním zápisových lístků, odvoláními, nejistotou, jestli odvolání vyjde či nikoli apod. Podle mých informací se v Plzeňském kraji v 1. kole letošního přijímacího řízení úspěšně dostalo na střední školu 96,5 % uchazečů z 9. tříd. Téměř 80 % žáků bylo přijato na obor s prioritou 1. Jedná se o jedny z nejlepších čísel úspěšnosti v rámci celé republiky. To svědčí o dostatečně pestré a kapacitně podpořené skladbě studijních a učebních oborů v našem regionu.

Jak konkrétně dopadlo přijímací řízení pro Střední průmyslovou školu v Klatovech?

Klatovská průmyslovka je s výsledky přijímacího řízení jednoznačně spokojená. Do pěti tříd prvních ročníků nastoupí celkem 151 žáků. Meziročně ve škole přibyde přes 50 žáků. Máme velkou radost, že se po letech podařilo naplnit strojírensky zaměřené studijní i učební obory, z čehož budou mít jistě v horizontu několika let radost i zaměstnavatelé, neboť po těchto profesích je veliká poptávka a jsem rád, že tato skutečnost snad letos rezonovala při výběru oborů při podávání přihlášek. Do učebních oborů Mechanik opravář motorových vozidel jsme přijali 32 žáků, Obráběč kovů 14 žáků, Strojní mechanik 15 žáků. Všechny tři naše studijní obory Ekonomika a podnikání, Strojírenství a Elektrotechnika pak mají naplněnost každý po 30 žácích.

V současné fázi školního roku žijí střední školy nejen přijímačkami, ale i maturitními a závěrečnými zkouškami. Jak se daří v tomto směru?

V letošním školním roce nám maturanti udělali velkou radost u didaktických testů. Všichni žáci, kteří psali v jarním termínu didaktické testy, měli z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky a i matematiky rozšiřující 100% úspěšnost. Tuhle část zkoušky tedy mají všichni zdárně za sebou. Povedlo se zopakovat 100% úspěšnost z loňského školního roku, což svědčí o pečlivé a zodpovědné přípravě žáků a samozřejmě v neposlední řadě i o velmi dobrém vedení ze strany vyučujících, za což všem děkuji. Ústní maturitní zkoušky právě probíhají. Žáky učebních oborů závěrečné zkoušky teprve čekají. Přeji jim hodně zdaru a držím palce.

Blíží se prázdniny. Odpočine si během nich škola po náročném školním roce?

Žáci a kolegové vyučující si bezesporu odpočinou. Škola jako taková ale nikdy nespí a o velkých prázdninách to platí dvojnásob. Čeká nás tradičně několik rekonstrukcí a investic do rozvoje školy. Máme za sebou úpravu šaten, v současné době již probíhá a během prázdnin bude pokračovat rekonstrukce 12 koupelen a WC na domově mládeže, rekonstrukce podlah ve 12 pokojích a pokud vše dobře dopadne, dojde i ke kompletní výměně nábytku minimálně v jednom patře internátu. Dále plánujeme opravu střechy na dílnách odborného výcviku pro výuku automechaniků, dojde k vybudování druhé učebny výpočetní techniky pro výuku učebních oborů a pro studijní obory vznikne nová multimediální počítačová jazyková učebna. Na pozadí všech těchto aktivit se škola postupně připravuje na oslavy 90. výročí založení školy, které nás čekají příštím školním roce. K tomuto jubileu vzniká almanach, je plánován Den otevřených dveří na středu 23. 10. 2024 a historicky první Reprezentační ples Střední průmyslové školy, který se uskuteční 11. 1. 2025 v kulturním domě Družba v Klatovech. Bližší informace o těchto slavnostních akcích budou vždy s předstihem uveřejněny na našich webových stránkách a sociálních sítích.

https://spskt.cz/spskt/
https://www.instagram.com/sps_klatovy/?hl=cs
https://www.facebook.com/spskt

Hlavní budova Střední průmyslové školy v Klatovech.Hlavní budova Střední průmyslové školy v Klatovech.Zdroj: Střední průmyslová škola, Klatovy