Neurologické oddělení karlovarské nemocnice je držitelem akreditace Centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem a zároveň evropské akreditace ESO. Pacienti tak mají i výrazně větší šanci na zastavení těžkého postižení, která často bývají následkem cévní mozkové příhody. 

Právě pro diagnostiku a léčbu komplikací a následků mozkové příhody působí v rámci neurologického oddělení v nemocnici atestovaný klinický logoped Mgr. Andrea Mazancová, která se věnuje pacientům na lůžku. Ale dochází třeba také na novorozenecké dětské oddělení.

neurologické odděleníneurologické odděleníZdroj: Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Náplní práce logopeda je především diagnostika a terapie řečových poruch a poruch polykání. Nepracuje však jen s osobami s vadnou výslovností, ale provádí také intervence v rámci narušené komunikace nebo příjmu potravy. Často musí spolupracovat s dalšími experty, jako terapeuty, lékaři a dalšími institucemi. U pacientů po mozkové příhodě musí zjistit, jestli nemá problémy s příjmem tekutin a jídla (tzv. Dysfagie). „Musíme zjistit, zda je jeho příjem jídla bezpečný. Při aspiraci – sliny, tekutiny, léky a potrava pronikne do dýchacích cest a může způsobit aspirační pneumonii – tedy zápal plic,“ vysvětluje logopedka neurologického oddělení Andrea Mazancová. Právě zápal plic může velmi často u nemocných pacientů vést až ke smrti.

Nově se také v nemocnici u každého pacienta po cévní mozkové příhodě provádí sesterský screening poruch polykání. Na něj potom navazuje logoped svým klinickým vyšetřením a případně domluví objektivní endoskopické vyšetření ve spolupráci s ORL. „U vyšetření jsem já, jako logoped a pak lékař z ORL. Zavádí tenkou flexibilní sondu s kamerkou nosem a končí zhruba na úrovni hlasivek,“ popisuje Mazancová. Vše lékaři vidí na kameře a mohou zhodnotit, jak to v těle vypadá. Na logopedovi je také určení podávání různé stravy. Jde hlavně o konzistence. Podle situací vymýšlí různé pozice hlavy nebo manévry, které pacientovi mohou pomoci k lepšímu polykání. Samotné vyšetření zvládají bravurně i děti. „Úspěšně jsme už vyšetřili i třináctiletého chlapce,“ vzpomíná logopedka. U někoho však může být vyšetření nekomfortní. Samotné vyšetření však nevyžaduje žádnou anestezii a není ani nutná příprava pacienta. Karlovarská krajská nemocnice je jedinou v kraji, kde se takové vyšetření provádí.

Andrea se od začátku své profesní dráhy věnuje ale i dětem s narušeným příjmem potravy. Na dětském oddělení pracuje s miminky, která mají poruchu sání již od prvního dne narození. Jde hlavně o děti s mozkovou obrnou nebo různými syndromy. Pracuje podle konceptů terapie orálních pozic nebo bazální stimulace. „Tyto děti docházejí nejčastěji ambulantně, velmi vhodné a prospěšné je ale začít s diagnostikou i terapií na lůžkových odděleních hned po stabilizaci stavu malého pacienta, klidně i jeden den po narození,“ říká klinická logopedka Mazancová.

Mgr. Andrea Mazancová, atestovaný klinický logopedMgr. Andrea Mazancová, atestovaný klinický logopedZdroj: archiv - Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Jak vyplývá i z nejnovějších poznatků je nejdůležitější začít s terapiemi co možná nejdříve - logoped tak pracuje s pacienty od narození až po devětadevadesát let. „Magistra Andrea Mazancová svojí prací přispívá k úspěšné péči o nemocné jak v rámci našeho Iktového centra tak i standardního neurologického oddělení. Je tak součástí týmu špičkového pracoviště v kraji, které se i díky ní může pyšnit výbornými výsledky,“ doplňuje primář neurologie MUDr. Igor Karpowicz.

 Mudr. Igor KarpowiczMudr. Igor KarpowiczZdroj: Karlovarská krajská nemocnice a.s.