Co je to projekt KlokTex?
Kontejnery na textil, oblečení a obuv pro děti i dospělé
Jde o charitativní a ekologický projekt, který podporuje především Fond ohrožených dětí Klokánek. Po celé České republice jsou rozmístěné kontejnery s logem klokánka na sběr nepotřebného, avšak použitelného oblečení a obuvi. Odevzdáním takovýchto oděvů, obuvi, textilu, ale i hraček do těchto kontejnerů se jejich dárci přímo podílí na pomoci jak materiální, tak hlavně finanční. Dárci si mohou umístění toho nejbližšího kontejneru nalézt v mapičce na www.kloktex.cz.

Projekt byl spuštěn s cílem pomoci těm, kteří naši pomoc potřebují. Díky všem dárcům oblečení a obuvi jsme v rámci projektu finančně podpořili charitativní organizace částkou převyšující 3 miliony korun. Tuto pomoc se budeme i přes nelehké období snažit nadále navyšovat,“ říká Ing. Pavlína Klementová, jednatelka společnosti.

Efektivita klíčem k podpoře
Projekt KlokTex zahrnuje stovky kontejnerů rozmístěných po celé České republice. V rámci projektu se musí velmi efektivně řešit provoz celého systému, svoz a třídění odevzdaného textilu a obuvi, aby náklady s tím spojené, nepřevýšily přínosy celého projektu.

Jednou ze zásadních nákladových položek je svoz odevzdaného textilu a obuvi. Optimální plánování svozů s ohledem jak na rozmístění kontejnerů, tak zejména na jejich naplnění, tak zásadně ovlivňuje efektivitu celého procesu a má přímý dopad do nákladů projektu.

Vedení projektu KlokTex si pro řešení optimalizace svozů vybralo společnost Sensority, s.r.o., konkrétně její produkt DistSense.

„Toto řešení splňuje veškeré naše potřeby a požadavky. Firma Sensority nám vyšla vstříc a zajistila úpravu uchycení tak, aby se čidla dala lehce namontovat do kontejneru a nevznikalo riziko jejich poškození nebo zničení. Zároveň nám pomohla s integrací dat do našich systémů a tím zvýšila efektivitu celého systému svozu. Více se dozvíte na www.kloktex.cz,” říká pan Koutecký, jednatel společnosti.