Nový e-shop je přístupný na adrese www.odiska.cz. Nejprve budou mít do nového e-shopu přístup majitelé „modrých“ ODISek vydaných Dopravním podnikem Ostrava a.s. (dále jen DPO). Nakupovat zde dlouhodobé jízdenky budou i ti cestující, kteří si zakupují dlouhodobou jízdenku na spoje DPO na bankovní platební kartu. Přihlašovací údaje do e-shopu zůstávají nezměněny. Nahrát si dlouhodobou jízdenku, či kredit na ODISku budou v tomto novém e-shopu moci nově i studenti a zaměstnanci VŠB-TU Ostrava, kteří mají na svém školním průkazu ODISku nahranou. A v průběhu března budou moci nový e-shop začít využívat i držitelé starších karet vydaných dopravci TQM – holding a Osoblažská dopravní společnost.

Proč vlastně nový e-shop vzniká?
Historicky vznikaly e-shopy pro každého vydavatele ODISky postupně zvlášť, což v celém kraji znamenalo vznik 7 různých e-shopů. K tomu byl další e-shop určen pro nákup jízdenek k bankovním platebním kartám. Systém byl pro zákazníky nepřehledný a problémy způsoboval rovněž provozovateli, neboť jakákoli změna se musela upravovat ve všech systémech samostatně.

Převedení ODISek DPO pod správu KODIS a jejich napojení do nového e-shopu je pouze první krok. Již od 2. března 2020 vydává namísto DPO nové ODISky společnost KODIS v novém designu a v průběhu letošního roku dojde KODISem k postupnému převzetí všech ODISek dalších dopravců. Tím bude umožněn nákup přes jednotný e-shop pro všechny majitele dopravních čipových karet ODISka i pro bankovní platební karty.
Zdroj: KODIS.
Ani to ale není vše.
Nový e-shop bude umět také dobíjet nové KREDITní jízdenky DPO a v brzké budoucnosti budou cestující moci uhradit prostřednictvím e-shopu také tarifní přirážku.

Nová ODISka – nové funkce a zkrácení lhůty pro výrobu
Od 2. března 2020 začal KODIS vydávat nové ODISky, které budou mít na rozdíl od stávajících i některé nové funkce navíc. Ty budou aktivovány postupně podle připravenosti odbavovacích zařízení
u jednotlivých dopravců. Především se jedná o tzv. MAP strukturu, která již brzy umožní tuto kartu použít například jako In kartu Českých drah. Novou ODISku bude možné rovněž brzy zaregistrovat v systému Lítačka v Pražské integrované dopravě.

Novinkou je dále zkrácení lhůty pro zhotovení ODISky, která bude nově činit 14 dní ode dne podání žádosti, namísto stávajících 21 dní. V Ostravě zůstává zachována možnost expresní výroby ODISky
ve lhůtě 3 pracovních dní. Ceny za zhotovení ODISky zůstávají stejné, tedy 130,- Kč při výrobě ve standardní lhůtě a 300,- Kč při expresní výrobě.

Zdroj: KODIS.

BĚŽ NA E-SHOP, NE DO FRONTY! 

WWW.ODISKA.CZ