„Zavedení obdobné manažerské funkce je v ČR zatím v nedohlednu. Proto jsem začal sám vyvíjet aktivitu. Na nic jsem nečekal a v rámci prvního kroku podpořit komunitní energetiku u nás jsem se rozhodl vstupem do Unie komunitní energetiky, která vznikla na popud expertní skupiny Frank Bold a Hnutí Duha, stát se členem této unie. Současně jsem vstoupil i do řad Asociace komunitní energetiky ČR,“ sdělil Tomáš Štopl, majitel uničovské firmy ELROsystem s.r.o. A dodal: „Je to pro maximální efektivitu naší firmy. Vstupem do asociací pomáháme řešit problematiku energetických komunit s maximální informovaností, reflektujeme tyto informace v našich řešeních a uvádíme je do praxe.“

Štopl je tedy pochopitelně rád, že výhody budoucí komunitní energetiky velmi rychle pochopili i ve městě Šternberku. Jeho firma v současnosti řeší studii 18 budov vhodných na instalaci fotovoltaiky. Vedení města tak v rámci progresivního příkladu nezaostalo ve využití moderních trendů a prozíravě zajistilo nástup moderní energetiky.

Pro konkrétní představu bude mít každá budova dvě studie řešení s maximálním využitím potenciálu budovy pro instalaci fotovoltaiky a řešení fotovoltaiky šité na míru dané budovy dle stávajících dat spotřeby energie a technického stavu elektrické přípojky budovy.  Tato dvě řešení umožní zadavateli možnost rychle a flexibilně reagovat na budoucí stanoviska ČEZ Distribuce a.s. (smlouva o připojení a její podmínky) a zároveň možnost reagovat s ohledem na dodržení podmínek na získání dotace.

Současně je nutné dívat se na lokalitu jako celek a predikovat, co může nastat. K dispozici je několik našich řešení. Třeba budovy v území budoucí komunitní energetiky, které mají nepřetržitý provoz a konstantní odběr elektřiny, jako třeba čistička odpadních vod nebo městský bazén, je nutné do komunity vnořit jako nepostradatelnou součást této budoucí komunitní energetiky. Laicky řečeno jde vlastně o to, že energii z budov, které ji v určitém čase (například v odpoledních hodinách) už nespotřebovávají, jsme schopni převést právě na budovy s nepřetržitým provozem.

„A tím jsme zpět u firmy ELROsystém, která je výše uvedené požadavky schopna již nyní bezezbytku splnit, navíc při reflexi všech změn a vývoji legislativy,“ zakončil Štopl.

 

 Zdroj: ELROsystem s.r.o.