V letošních jarních měsících se mi v Poslanecké sněmovně podařilo dosáhnout několika významných úspěchů, které pomohou slušným a pracujícím občanům. Jedná se o změny některých klíčových zákonů, které jsem za naše hnutí SPD vypracovala, předložila a prosadila.

První z nich je úprava zákona o mimořádném ošetřovném při péči o děti do deseti let věku v době uzavření škol a školek v důsledku epidemiologických opatření, která už je účinná a naši občané ji mohou využívat.

Šlo mi o to,  aby v těchto případech mohli ošetřovné čerpat i nejbližší příbuzní dětí, i když s nimi trvale nežijí v jedné společné domácnosti, což dosud nebylo možné. A to za předpokladu, že se jedná o zaměstnance v pracovním poměru odvádějící nemocenské pojištění. Můj návrh tedy umožňuje rodičům možnost volby a od 1. května se mohou při této péči o děti vystřídat v rámci rodiny s dalšími pracujícími příbuznými.

Což přispěje především k ochraně sociálních a ekonomických zájmů rodičů-samoživitelů a nízkopříjmových rodičů, významně to napomůže k udržení pracovních míst rodičů nejmladších dětí a umožní to i návrat do zaměstnání těm rodičů, kteří nyní pracují ve zvlášť společensky potřebných oborech, odvětvích
a profesích.

V loňském roce jsem tento návrh podala dvakrát, pokaždé mi jej vládní poslanci zamítli. Ale protože se nikdy nevzdávám, podala jsem jej i potřetí, formou novely zákona – a podařilo se mi jej úspěšně obhájit v Poslanecké sněmovně i v Senátu.

Zdroj: SPD

V dubnu Poslanecká sněmovna taktéž schválila můj návrh na změnu zákona o státní sociální podpoře, který zvyšuje přídavek na dítě o dalších 200 korun měsíčně těm rodičům, kteří pracují jako zaměstnanci nebo živnostensky podnikají, rodičům, kteří se aktivně rekvalifikují v rámci hledání nového zaměstnání, rodičům, kteří pečují o zdravotně postižené děti, anebo o malé děti do čtyř let věku v rámci rodičovské péče. 

Dosud byl přídavek na dítě pro tyto rodiče jen o 300 korun měsíčně vyšší, než pro ty rodičů, kteří nemají příjmy z práce či podnikání a kteří si práci ani nehledají a jejichž jediným dlouhodobým příjmem jsou nejrůznější typy sociálních dávek. To jsem považovala za nedostatečné.

Zvýšení tohoto rozdílu na 6 000 korun ročně ve prospěch pracujících rodičů je tudíž jednoznačně krokem správným směrem.

Můj návrh tak - ještě výrazněji, než tomu bylo dosud - podpoří slušné a pracující rodiče a jejich děti. Přesně v duchu programu hnutí SPD, ve kterém je podpora pracujících rodin s dětmi jednou z hlavních priorit!

A, konečně, v květnu prošel úspěšně druhým čtením v Poslanecké sněmovně zásadní návrh zákona, který jsem za SPD zpracovala a který směřuje k ukončení rozsáhlého zneužívání sociálních dávek tzv. nepřizpůsobivými.

Od podání tohoto návrhu uplynuly již téměř dva roky, od ukončení jeho prvního čtení pak skoro jeden rok. Byl tedy skutečně nejvyšší čas, chceme-li, aby byl návrh schválen ještě v tomto volebním období. A to my opravdu chceme!!!

Hlavním cílem našeho návrhu je, aby do budoucna sociální dávky vyplácené státem z veřejných peněz sloužily už pouze jako nezbytná pomoc a podpora občanům, kteří se dostali do přechodné existenční krize a kteří se z ní snaží dostat vlastní prací, anebo jako oprávněná pomoc a podpora těm, kteří již pracovat nemohou, což jsou například naši senioři a naši zdravotně postižení spoluobčané.

A naopak: sociální dávky už nesmí být napříště vypláceny jako určitá nepřijatelná forma výpalného těm osobám, které se dlouhodobě vyhýbají práci a které podvádí naše úřady a náš stát - a nás všechny, kteří jsme daňovými poplatníky.

Můj návrh je výsledkem více než dvouleté tvrdé práce a výsledkem mnoha odborných a politických jednání. Pevně věřím, že toto úsilí bude v zájmu občanů v blízké době završeno úspěchem.

Říkáme jasně, že slušný a pracující člověk musí být vždy na prvním místě!

https://www.facebook.com/LucieSafrankovaSPD
Lucie Šafránková
místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
poslankyně hnutí SPD za Jižní Moravu

zadavatel: SPD
zpracovatel: SPD