www.obchodniakademie.cz     
email: bastlova@bean.cz  
telefon: 773 971 313

Zdroj: SOU Bean

Konzultační středisko nabízí následující studijní programy pro akademický rok  2020/2021

STUDIJNÍ PROGRAMY

1. Bakalářský studijní program  „Správa“ – (titul Lic.)

Specializace studijního programu Správa: 
· Správa v oblasti realit – makléř a obchodník s realitami
· Správa v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
· Správa v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny
· Správa v oblasti rozpočtování ve stavebnictví a moderní systémy budov
 

2. Magisterský studijní program „Správa a ekonomika“ – (titul Mgr.) 

Specializace studijního programu Správa a ekonomika: 
· Správa a ekonomika  v oblasti bezpečnosti
  a ochrany obyvatelstva–studijní obor
· Správa a ekonomika  v oblasti realit – makléř
  a obchodník s realitami–studijní obor
· Správa a ekonomika v oblasti včelařského provozu
  a udržitelná správa krajiny
· Správa a ekonomika v oblasti rozpočtování ve stavebnictví
  a moderní systémy budov  

3. Studijní programy v zahraničním programu celoživotního vzdělávání 

· Master of Business Administration (titul MBA)
· Master of Public Administration (titul MPA)
· Master of Business Science (titul MSc.)
· Master of Laws (titul LL.M.) 

AKREDITOVANÉ REKVALIFIKAČNÍ KURZY MŠMT-28694/2016-1/675 
· Oceňování nemovitostí
· Obchodník s realitami 

 Prezentace studijních programů se koná v sobotu dne 4. dubna 2020 v 10,00 hodin v budově školy  Trnkova 125, Staňkov 

Ing. Marie Bastlová                                   
ředitelka školy    

Ing. Václav Petráš, Ph.D.,
vysokoškolský pedagog
odborný garant specializace FVES

Zdroj: SOU Bean