Konzultační středisko Staňkov,

Trnkova 125, 345 61 Staňkov

partner Fakulty veřejnoprávních studií v Uherském Hradišti

www.obchodniakademie.cz      email:bastlova@bean.cz   telefon: 773 971 313

 

  Konzultační středisko nabízí následující studijní programy

                            pro akademický rok  2020/2021

 STUDIJNÍ PROGRAMY

1. Bakalářský studijní program  „Správa“ – (titul Lic.)

     Specializace studijního programu Správa:

 •       Správa v oblasti realit – makléř a obchodník s realitami
 •       Správa v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
 •       Správa v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny
 •       Správa v oblasti rozpočtování ve stavebnictví a moderní systémy budov

 

2. Magisterský studijní program „Správa a ekonomika“ – (titul Mgr.)

    Specializace studijního programu Správa a ekonomika:

 •        Správa a ekonomika  v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva – studijní obor
 •        Správa a ekonomika  v oblasti realit – makléř a obchodník s realitami – studijní obor
 •        Správa a ekonomika v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny
 •        Správa a ekonomika v oblasti rozpočtování ve stavebnictví a moderní systémy budo 

 

3. Studijní programy v zahraničním programu celoživotního vzdělávání

 •       Master of Business Administration       (titul MBA)
 •       Master of Public Administration           (titul MPA)
 •       Master of Business Science                  (titul MSc.)
 •       Master of Laws                                    (titul LL.M.) 

AKREDITOVANÉ REKVALIFIKAČNÍ KURZY MŠMT-28694/2016-1/675

 

 •        Oceňování nemovitostí
 •        Obchodník s realitami

 

            Prezentace studijních programů se koná v sobotu dne 4. dubna 2020

                        v 10,00 hodin v budově školy  Trnkova 125, Staňkov

 

 

Ing. Marie Bastlová                                                                           Ing. Václav Petráš, Ph.D.,

ředitelka školy                                                                                   vysokoškolský pedagog

                                                                                               odborný garant specializace FVES