A co rodiny, které nemají potřebné finanční prostředky?

Domácnosti s nižšími příjmy složené ze seniorů, invalidů, nebo rodiny, které pobírají příspěvek na bydlení, obvykle nemívají příležitost vytvořit dostatečnou finanční rezervu. Výměna starého kotle za nový, byť úsporný zdroj je pro ně prakticky nerealizovatelná.

Patříte k domácnostem s nižšími příjmy?

Pokud ano, máme pro vás dobrou zprávu. Kraje začaly opět rozdělovat oblíbené kotlíkové dotace na pořízení kotle na biomasu nebo tepelného čerpadla a vy si o tento významný finanční příspěvek můžete požádat.

Jaký kotel musíte vyměnit?

Máte starý kotel na tuhá paliva? Podívejte se na výrobní štítek umístěný na jeho zadní části. Pokud váš kotel nesplňuje alespoň 3. emisní třídu, nebo jste štítek vůbec nenašli, bude nutné ho vyměnit. 

Zdroj: kotlikydotace.cz

Jak velkou dotaci můžete získat?

Kotlíková dotace vám může pokrýt až 95 % výdajů na pořízení nového zdroje vytápění. Řekněte si o 130 tisíc na kotel na biomasu nebo 180 tisíc na tepelné čerpadlo a vyhněte se pokutě za topení ve starém neekologickém kotli. Zajistěte si realizační firmu a kraj vám pošle zálohu ve výši až 60 % dotace. Zbylou částku vám vyplatí ihned po doložení výměny starého kotle.

Kdy budou dotace k dispozici?

Kotlíkové dotace rozdělují stejně jako v minulých letech jednotlivé kraje. Už od srpna začaly postupně otevírat příjem žádostí o dotace podle vlastních harmonogramů. Více informací a pomoc s administrací žádosti získáte přímo na vašem krajském úřadě.

Nemáte nárok na kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové domácnosti?

Tím se trápit nemusíte, i pro vás je tu řešení. Nová zelená úsporám nabízím všem vlastníkům rodinných a bytových domů možnost čerpat dotaci na výměnu nevyhovujícího kotle nejen na tuhá paliva, ale i na plyn, která může dosáhnout až 50 % výdajů. Více zjistíte na novazelenausporam.cz

www.kotlikydotace.cz

Zdroj: kotlikydotace.cz