Krajský úřad Jihočeského kraje v současné době intenzivně připravuje ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy. Zahájení příjmu žádostí se předpokládá ještě před letními prázdninami.

Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy jsou určeny v první řadě pro domácnosti tvořené seniory, resp. pro rodiny, jejichž příjem na člena domácnosti nepřekročí stanovenou hranici 170 900,- Kč čistého příjmu za rok 2020 na jednoho člena domácnosti vč. dětí. Při podání žádosti o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy získají žadatelé dotaci ve výši 95 % nákladů, max. až 130 tis. Kč v závislosti na typu nově zvoleného zdroje tepla. O kotlíkovou dotaci může požádat vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci v Jihočeském kraji, vytápěné zastaralým kotlem na pevná paliva.

Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy budou zaměřeny na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy, jejichž provoz je od 1. září 2022 zakázán. Kdo nestihne výměnu kotle zrealizovat do 1. září 2022, ale do 31. 8. 2022 alespoň podá žádost o dotaci, nebude v případě kontroly ze strany úřadů finančně sankcionován. Pokud někdo výměnu zastaralého kotle neprovede, hrozí mu pokuta v řádu desítek tisíc korun. Dotaci bude možné získat pouze pro výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021.

Protože bude při přidělování finančních prostředků na kotlíkové dotace jednotlivým krajům zohledněn prokázaný počet potenciálních zájemců o tento typ dotace, je extrémně důležité, aby se domácnosti, které mají o kotlíkovou dotaci zájem a spadají do cílové skupiny, v co největším počtu na krajském úřadě registrovaly.

Za účelem registrace žadatelů s nižším příjmy je na webových stránkách Jihočeského kraje kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz zveřejněn elektronický registrační dotazník. Dotazník má jednoduchý princip. Zájemce o dotaci v něm vyplní své jméno, příjmení a kontaktní údaje, dále místo realizace výměny zdroje a o jaký typ nového zdroje má zájem. Po zadání údajů o počtu členů domácnosti a jejich příjmech v roce 2020 poskytne dotazník orientační informaci, zda by daná domácnost měla na získání dotace nárok. Jestliže vyjde ANO, je třeba dotazník elektronicky odeslat.

Formulář dotazníku je zároveň k dispozici i v jiném formátu a lze jej v případě zájmu zaslat také e-mailem či poštou, resp. zájemci jej mohou vyplnit osobně přímo na odboru evropských záležitostí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Vyplněný dotazník je pak nutné doručit zpět na krajský úřad (adresa U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice).

Pokud by měli žadatelé s vyplněním dotazníku potíže, mohou se obrátit na informační linku kotlíkových dotací 386 720 323 nebo zavolat přímo jednotlivým administrátorům, kteří s vyplněním dotazníku pomohou. Využít je možné i speciální mailbox ke kotlíkovým dotacím kotliky@kraj-jihocesky.cz.

Žadatelům, kteří se zaregistrují, bude ze strany krajského úřadu na mail uvedený v dotazníku včas zaslána informace o možnosti podat žádost o kotlíkovou dotaci. Registrace je pro žadatele nezávazná.

Informační linka: 386 720 323
Mail: kotliky@kraj-jihocesky.cz
Webové stránky: kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz