Na vině jsou šiřitelé odpadkoušů. Zákaz má platit od 1. 8. 2019

Správa v KRNAP nedávno spustila osvětovou kampaň Není zvěř jako zvěř. kde hovoří o volně pohozených odpadcích jako o čeledi odpadkoušovitých a dává jim zvířecí názvy. Z nejčastěji se vyskytujících druhů v Krkonoších lze jmenovat zejména petlahvoně odhozence, vlhčence ubrouskového, sáčkovce šustilku nebo obalíka sušenkovitého. Dokonce do prostor Krkonoš byli vysláni zoologové, kteří mají výskyt uvedené čeledi monitorovat. Právě o odpadkouších, jejich extrémnímu počtu a škodlivosti pro Krakonošův revír se detailněji píše v dopisu.  Na vině jsou ale hlavně ti, kteří odpadkouše ve volné přírodě šíří. Oni jsou důvodem, proč nám Krkonoše s největší pravděpodobností zavřou své brány od 1. 8. 2019.

Zdroj: SFŽP

Milý člověče, vyslechni mocného pána hor:

Já, Krakonoš, hodlám od 1. 8. 2019 uzavřít Krkonoše pro všechno lidské.

Mé rozhodnutí chápej jako trest za darebácké chování některých návštěvníků, kteří svou zlotřilostí vydají za několik Trautenberků. Kdyby se alespoň dokázali postavit mému hněvu tváří v tvář, ale na to jsou moc zbabělí. Vlastní ruce si špinit nehodlají. Místo toho tu zhurta rozšiřují odpadkouše – tu bídnou škodnou hor. Ti naopak až příliš troufale a bez bázně přede mnou ničí tento revír. Pro záchranu Krkonoš nemám jinou možnost, než je neprůchodně mlhou uzavřít i tobě, slušný člověče. Není totiž v mé moci odhalit zlořáda předem. A to ani s pomocí mé sojky zpravodajky.

Možná si, člověče, ani neuvědomuješ, co jsou odpadkouši zač, když je tu tak vehementně vypouštíš. Mají setsakramentsky tuhý kořínek a přežívají dlouhá léta, ba věky. Nic na ně neplatí. Zkoušel jsem domluvu, výhružky, hromy, blesky, vichřice, bouře… Všechno marné, nevadí jim horko ani zima, vlhko ani sucho. Drží tu jako přikovaní! Žádná část hor před nimi není v bezpečí – jsou na zemi, pod zemí, ve vodě, někteří dokáží i létat.

A škodí! Oškliví zdejší přírodu. Špiní vodu, potoky a říčky. Jsou postrachem také pro má zvířátka. Dokud tady krakonošuju, nechci potkávat petlahvoně místo užovky, sáčkovce místo sojky nebo vlhčence místo ježka. Snad to pochopíš, člověče. Přec není zvěř jako zvěř! A sám víš, pro kterou z nich budou hory vždycky otevřené a pro kterou ne.

Sám asi víš, že to nedělám s nadšením. Mám hodné lidi v lásce a budou mi tu chybět. Vím, že hodně z nich se tu chová slušně a s úctou k přírodě. Pro takové bych se rozdal – koneckonců Anče, Kuba a hajnej by mohli vyprávět. Znáš to přeci z mých pohádek, kde se všechno v dobré obrátilo. Snad tomu bude i tentokrát.

 Zjišťujeme více informací

Situaci považujeme za natolik závažnou, že se jí budeme v nejbližších dnech intenzivně věnovat a zároveň přinášet aktuální informace o jejím vývoji. Pokoušíme se získat exkluzivní vyjádření samotného Krakonoše a čekáme také na reakci státních činitelů a kompetentních orgánů.

Zdroj: SFŽP