V rámci programu Erasmus+ „Akademie aktivních seniorů“ navštívilo partnerskou Vratislav ve dnech 14.–17. 3. 2023 sedm členů spolku Senioři Hradec Králové i dva pracovníci Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové a Knihovny města Hradce Králové. Pro seniory obou měst zde Centrum kultury Wroclaw-zachód (Vratislav-západ) připravilo „Ekologickou krejčovskou dílnu“ a pro pracovníky kulturních organizací prezentaci na téma „Programová nabídka zaměřená na seniory“.

Zdroj: ZadavatelCílem krejčovské dílny bylo ušít ze zbytků látek věci, jako jsou zástěra, pytlík na pečivo, taška nebo „chňapka“ do kuchyně. K dispozici byly příslušné střihy, šest šicích strojů a také dvě mladé instruktorky. Jelikož dílny trvaly vždy 4 a 5 hodin, zbyl čas i na další společné aktivity se skupinou polských seniorů.

Krátce jsme navštívili Klub seniorů na sídlišti Nowy Dvór a v divadelním sále Centra kultury Wroclaw-zachód jsme zhlédli zkoušku seniorského divadelního představení a vystoupení pěveckého sboru seniorů z místního sídliště (v repertoáru mají i české písničky). Prohlédli jsme si historické centrum města, převáženi po městě jsme byli místním mikrobusem. Současně jsme se dověděli, že senioři od 65 let (bez ohledu, odkud jsou) a děti i mládež do 21 let mají městskou dopravu zdarma. Jedno odpoledne jsme strávili v Centru sociální integrace, kde se konala kulinářská dílna, což byla společná příprava několika polských pokrmů.

Jelikož mezi vratislavskými seniory byl i jeden člen místní „Rady sídliště“ a mezi hradeckými seniory předsedkyně KMS Kukleny paní Nekolová, došlo i k návštěvě kanceláře Rady sídliště Nový Dvůr a k výměně informací s jejím předsedou panem Olbertem (ten je zároveň i členem rady města). Ve Vratislavi je 48 sídlištních rad s podobným postavením, jako mají komise místní samosprávy (KMS) v Hradci Králové.

Zdroj: Zadavatel

Získali jsme mnoho osobních kontaktů pro eventuální další spolupráci, a to nejen mezi seniory obou partnerských měst. Další setkání seniorů Hradce Králové a Vratislavi s podporou fondu Erasmus+ se bude konat koncem srpna v Hradci Králové a v září či říjnu ve Vratislavi, snad i s možností účasti hradeckých seniorských souborů na tamních oslavách Mezinárodního dne seniorů.

Zdroj: Zadavatel

Ve Vratislavi byly natočeny i filmové reportáže k promítání v královéhradeckém kině Bio Central, které pravidelně v úterý a pátek uvádí před hlavním filmem krátké „předfilmy“ ze života hradeckých seniorů.

Ing. M. Kraus