V roce 2026 se bude cestovat v novém, moderním stylu díky zásadní proměně zázemí pro cestující v podobě moderního dopravního terminálu. Přestaví se také kolejiště, všechna nástupiště budou bezbariérová. Stávající podchod se rozšíří, zároveň propojí přednádraží s Myslínovou ulicí.

Jedním z klíčových prvků začínající modernizace je stavba nové, dvoupatrové nádražní budovy, která nabídne moderní design a funkcionalitu. Prosklený objekt bude mít v přízemí pokladny, obchodní prostory a toalety. Uprostřed haly budou eskalátory vedoucí do vyvýšené části s lavičkami pro cestující a dalším komerčním prostorem.

Přestaví se také celé kolejiště ve stanici. Koleje se prodlouží, vzniknou nová nástupiště s moderním zastřešením a stávající podchod se rozšíří a prodlouží. Tím se dosáhne plného propojení přednádraží s Myslínovou ulicí. Výtahy zajistí bezbariérový přístup k vlakům, zatímco nový informační a orientační systém usnadní cestování nejen ve stanici, ale i na přilehlých zastávkách Brno-Lesná, Brno-Řečkovice a Česká.

Modernizace zahrnuje i rekonstrukci části trati z Brna-Maloměřic až po Kuřim. Nové zabezpečovací zařízení a obnova mostů, propustků, silničního nadjezdu a opěrných zdí poskytnou zcela nový standard v bezpečnosti a plynulosti železniční dopravy. Průjezd vlaků stanicí bude možný rychlostí 120 km/h.

Podívejte se spolu s námi do blízké budoucnosti

Zdroj: Youtube

Stanice Brno-Královo Pole není jen železničním uzlem, ale také klíčovým bodem městské a příměstské dopravy. Zajišťuje spojení s Vysočinou a slouží jako vstupní brána do krajské metropole pro stále se rozvíjející obce Tišnovska.

Stavba je navržena na spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Programu Doprava 2021–2027. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.