Zatímco uplynulých deset let se poplatek 500 korun za tunu neměnil, nově by měl v roce 2029 dosáhnout až 1850 korun za tunu. Do roku 2035 by se dle EU měla míra recyklace komunálního odpadu dostat na hranici 65 procent. Podle EU by odpady neměly končit na skládkách ani ve spalovnách, ale měly by se co nejvíce vracet zpět do výroby. Zákon však na recyklaci příliš nemyslí.

To vše bylo tématem besedy, kterou zorganizovalo vydavatelství Vltava-Labe-Media. Zúčastnili se jí Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství, Richard Blahut, člen představenstva a vedoucí sekce odpadového hospodářství Spolku veřejně prospěšných služeb, starosta Vraclavi u Vysokého Mýta Oldřich Koblížek a Ivo Kropáček, expert na odpady z Hnutí Duha. Ti všichni se staví poměrně ostře proti vládním záměrům. Mají k tomu své důvody.

Zdroj: Jiří Macek/Deník.

Hned na úvod besedy připomněl Ivo Kropáček, že Češi už poměrně solidně třídí papír, sklo a plasty. „Problém je ale s kovy a také s bioodpady, které tvoří až jednu třetinu odpadů. Navrhovaný balík legislativy neobsahuje žádné nástroje na podporu recyklace, řeší jen třídění, a to považujeme za špatné. Recyklaci jako takovou vůbec neřeší.“

„Médii propíranou otázkou k novému zákonu je, zda se vydáme cestou co největšího třídění a recyklace, jak požaduje Evropa, nebo zda zvítězí poměrně silná ‚energetická‘ síla prosazující využívání směsného odpadu ve spalovnách,“ upozorňuje Petr Havelka. Klíčovou roli v tomto má nastavení poplatku.

Zdroj: Jiří Macek/Deník.

Ivo Kropáček má jasný názor: „Chápu, že se skládkovací poplatek musí zvýšit, ale přijde mi nefér, že obce třídí, občané třídí, ale když vidí, že jsou dobří, a přesto musí zaplatit, protože na slevu nedosáhnou, řeknou si, proč by to dělali, proč by tolik třídili? Musí to prostě být tak, že čím obec více třídí, tím více má slevu ze zvyšujícího se skládkového poplatku.“

Na nutnosti motivace lidí ke třídění se shodli všichni přítomní. Návrh zákona kalkuluje právě i s třídicí slevou, ta navrhovaná se však pro obce jeví jako zcela nefunkční. „Nejenže stále chybí metodika výpočtu,“ říká Richard Blahut a dodává: „ale ani ty obce, které třídí nejlépe, na slevu za rok nebo za dva už nedosáhnou. Třídicí slevu je třeba nastavit tak, aby na ni obce mohly dosáhnout a aby v co největším třídění dále pokračovaly. Podle současné podoby návrhu zákona na to však dosáhnout nelze a obce to k třídění nemotivuje. Podle návrhu by spíše produkovaly směsný odpad.“

Zdroj: Jiří Macek/Deník.

K tomu podotkl Havelka: „Jako profesní svazy jsme schopni spolu s obcemi dodat do zákona funkční řešení třídicí slevy, kde bude trvalá motivace k třídění a snižování množství směsných odpadů. Řešení, které nebude znamenat navýšení nákladů obcí nad míru nezbytně nutnou a řešení, které v rámci jiných států notifikovala Evropská komise. “

Starosta Vraclavi Oldřich Koblížek přiznává, že obce jsou stávajícím návrhem zákona trochu zmatené. „Vítáme cestu k lepšímu třídění, k recyklaci. Individuální motivace formou snížení poplatku je cesta. Nicméně to, co se chystá, vnímám jako demotivující a jako trestání občana.“

Následně se účastníci debaty, kterou moderoval šéfredaktor Deníku Extra Martin Pleva, shodli na tom, že je třeba se intenzivně věnovat stavbám linek na dotřídění směsného odpadu, bez nichž Česká republika nemá i dle názoru ekologů šanci splnit evropské cíle. „Rovněž recyklaci je třeba podpořit, a to jakýmkoliv způsobem,“ podotkl Blahut.

Zdroj: Jiří Macek/Deník.

Stejně tak všichni chápou nutnost určitého navýšení skládkovacího poplatku, avšak nikoli na úroveň nezbytnou pro spalovny, jak navrhuje zákon z dílny MŽP, ale na takovou, aby odpady byly odkloněny ze skládek. Zároveň se přítomní shodli, že všechny náklady by neměly nést obce, jak předpokládá zákon, ale je třeba náklady výrazně více přesunout i na výrobce obalů a na spotřebitele.

„S tím ale nebudou příliš souhlasit velké korporace,“ cítí problém Ivo Kropáček. Starosta Vraclavi Oldřich Koblížek pak vše zakončil stručnou větou: „Navrhovaný nesmyslný nárůst poplatků nás jako obce drtí už teď.“