Pane Curylo, v pozici náměstka hejtmana se věnujete kultuře již osmým rokem. Čím je podle Vás významná Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO)?

Moravskoslezská galerie výtvarného umění v Ostravě je oknem do světa umění. Byla založena v roce 1952 a je tak nejstarší galerií v Ostravě. Specializuje se na české a evropské výtvarné umění a architekturu 19. a 20. století. Je hlavním organizátorem Ostravské muzejní noci, připravuje minimaraton elektronické hudby, spolupracuje na festivalu Malamut a vytváří speciální programy pro děti a mládež. A to je jen malý výčet její činnosti.

GVUO sídlí v krásné budově z první republiky. Jak kraj pečuje o tuto památku?

GVUO se nachází v Domě umění, památkově chráněné budově z roku 1926, která patří mezi skvosty ostravské architektury. Naším cílem je, aby tato budova byla nejen v dobrém stavu, ale také aby splňovala vysoký standard, který je dnes u galerii vyžadován. V poslední době jsme provedli generální rekonstrukci střechy za více jak 20 mil Kč a téměř 2 mil Kč investovali do klimatizace. Nepečujeme však jen o budovu, ale také o modernizaci vybavení. Do digitalizace jsme dali téměř 10 mil Kč a její součástí bylo také pořízení největšího velkoplošného skeneru v České republice.

Posláním galerie není pouze prezentace umění, ale také sbírkotvorná činnost. Jak kraj tomu pomáhá?

GVUO je zřizovaná Moravskoslezským krajem, který z dominantní části financuje její provoz. Jsem moc rád, že se vedení galerie nevěnuje pouze prezentaci výtvarného umění a architektury z vlastního bohatého depozitáře, který zahrnuje 23 tisíc uměleckých předmětů, ale velkou pozornost věnuje také akvizicím. V poslední době jsme jako kraj tyto nákupy podpořili částkou větší něž 20 mil. Kč a díky tomu, naše galerie pořídila např. unikátní konvolut pařížské knižní tvorby Toyen.

Věnuje se GVUO i mladé generaci?

Ano. Galerie dělá edukační programy, které oživují a zpřístupňují zážitkovou formou aktuální výstavy dětem, žákům, studentům i jiným skupinám. Jejich náplní jsou interaktivní prohlídky a tvořivé aktivity, které probouzejí zájem o umění a kreativitu. Dotýkají se oblastí rámcově vzdělávacích programů i průřezových témat a rozvíjí jejich klíčové kompetence. Podporují svobodný projev, vedou k poznávání sebe sama, společnosti, kultury a reagují i na současné dění ve světě. Prostřednictvím neformálního vzdělávání získávají malí i velcí jedinečnou příležitost proniknout do světa umění a např. tvořit přímo před originály uměleckých děl ve výjimečném prostředí.