Veřejnou finanční podporu poskytuje radnice Prahy 2 každoročně v oblastech kultury, sportu, mimoškolní činnosti dětí a mládeže, sociální a sociálně zdravotní, životního prostředí, prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality. Nejinak je tomu i letos. Nejvyšší částka z rozpočtu městské části je již tradičně určena na kulturu (1 250 000 korun).

Praha 2 má nejen bohatou kulturní historii, ale působí zde i špičková kulturní zařízení, množství pořadatelů i umělců nejrůznějších oborů. Formou grantů proto podporujeme projekty zaměřené divadlo, hudbu, tanec, výtvarné umění, literaturu, audiovizuální tvorbu, interdisciplinární a jiné. Přihlížíme i k tomu, jaký mají přínos pro Prahu 2 a její občany, či zda se nějak váží k propagaci kulturně-historického dědictví městské části. Mezi žadateli jsou jak osvědčení pořadatelé akcí s dlouholetou tradicí, tak noví, kteří přicházejí se zajímavými nápady,“ říká radní Prahy 2 pro oblast kultury Jaroslav Šolc.

Tato centrální městská část oplývá bohatým kulturním a společenským životem i úctyhodným kulturně historickým dědictvím. Žili zde a tvořili malíři, muzikanti, spisovatelé, filmaři a tato tradice trvá dodnes. Odehrávaly se tu důležité události, působí zde celá řada významných kulturních zařízení. Městská část Praha 2 si je toho vědoma, a i proto vyčleňuje ze svého rozpočtu na dotační programy v oblasti kultury nejvíc peněz. Každým rokem takto podpoří desítky divadelních, hudebních, tanečních, výtvarných, literárních a interdisciplinárních projektů. V loňském roce to bylo hned 69 projektů. Letos je maximální výše jednotlivého příspěvku 100 000 korun. Posuzovat se bude mimo jiné přínos pro městskou část a obohacení života v Praze 2.

Dotační titul podpoří činnost kulturních organizací, spolků či jiných subjektů působících v Praze 2, které přispívají k rozvoji kulturního života a ochraně kulturně-historického dědictví. Vítané budou také projekty realizované na území městské části Praha 2 v oborech: divadlo, hudba, tanec, výtvarné umění, literatura, audiovizuální tvorba, interdisciplinární a ostatní kulturní projekty. Grant mohou získat také projekty, které se váží k propagaci kulturně-historického dědictví městské části Praha 2, např. k významným výročím roku 2024, osobnostem a místům Prahy 2, případně též k osvětě a propagaci umělců působících či žijících v Praze 2; a další společenské a vzdělávací aktivity.

Žádosti se mohou podávat písemně od konce února na adresu městská část Praha 2, nám. Míru 20/600, 120 39 Praha 2 na určeném formuláři nebo ve formě datové zprávy do datové schránky MČ Praha 2 ve formátu PDF. Nejzazší termín pro podání žádosti je čtvrtek 28. března 2024.