Mnozí přicházeli na akce pod názvem „V zájmu lesa“ naštvaní a chtěli znát viníka celé situace. Rychle ale pochopili, že nikdo takový není. 18 % stromů v ČR je starších 100 let. 40 % stromů bylo vysazeno ještě před válkou. Je to staré dědictví. Tehdy nikdo nic netušil o klimatických změnách. Nic nenasvědčovalo, že se smrku v nižších polohách přestane dařit. A poptávka po smrkovém dřevě byla a stále je vysoká, proto se smrků sázelo tolik.

Zdroj: Youtube

Už od 50. let postupně klesá zastoupení smrku v naší krajině. Po roce 1989 tento proces ještě o něco zrychlil. Nahrazují je nejčastěji duby, buky nebo smíšené lesy. Je to ale proces na desítky let.

Dnes tedy nemá cenu ohlížet se zpět. Lepší je hledat společně řešení pro příští generace. Nyní se rozhoduje o tom, jak budou české lesy vypadat za dalších sto let.

Na prezentace pro veřejnost přicházeli také lidé skeptičtí, kteří přestali věřit, že mohou cokoliv změnit. Na setkání ale zjistili, že v tom zdaleka nejsou sami a že lidí, kteří řeší stejný problém nebo prosazují stejné řešení, je mnoho. Obcí, které se potýkají s kalamitou v lesích, jsou stovky. A majitelů malých lesů do jednoho hektaru je v Česku v důsledku restitucí či nedořešených dědictví přes 200 tisíc.

Řada takových drobných vlastníků ani neví, kde přesně les mají. Nestarají se něj. Mnohdy ani neví , že kůrovec les zničí, a pak se přestěhuje také do lesů v sousedství. A to je problém. Stát bude muset najít způsob, jak v budoucnu ochránit všechny lesy i navzdory jejich nečinnosti.

Zdroj: Asset Media

Pojďte s námi vyčistit kus lesa a vysadit stromy

Nejčastějšími návštěvníky ale byli lidé, kteří žádný les nevlastní, jen jim není jedno, v jaké krajině žijí. Tito lidé se najvíce hlásili, že by chtěli lesům nějak aktivně pomoci. Právě pro ně lesníci státního podniku Lesy ČR připravili sérii akcí, které proběhnou přímo v lese.

Mezi dobrovolníky, kteří se zajímají o práci v lesích, jsou lidé mladí i staří, ze všech koutů Česka. Nejen ochránci přírody, ale také firemní kolektivy, školy, skautské či turistické oddíly, rodiny s malými dětmi. Vyzkouší si běžnou práci lesníků – uklídí kousek lesa a zkusí si sázet stromy.

Nejde o množství práce, které tito lidé udělají. Větší cenu má, že si tito lidé reálně najdou cestu do lesů, získají k němu bližší vztah. Porozumí tomu, co les potřebuje a co péče o něj obnáší. Lesy potřebují co nejvíce lidí, pro které je lesní ticho srdeční záležitostí,“ říká Jiří Groda, vedoucí odboru lesního hospodářství a ochrany přírody státního podniku Lesy ČR.

Sázení stromů nejčastěji probíhá brzy na jaře a na sklonku podzimu, v době, kdy je půda alespoň trochu vlhká. To zvyšuje šanci, že se sazenice stromů dobře ujmou. První akce tohoto druhu proběhnou k podhůří Jeseníků, kde je situace nejvážnější.

www.vzajmulesa.cz

KDY: 3. a 10. listopadu 2018
KDE: lesní správa Bruntál, lesní správa Šternberk
Kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace míst.

Sázení stromků na LS Šternberk
Sázení stromků na LS Bruntál