Tedy ne definitivnímu, realizační tým a některé aktivity najdeme i v pokračovacím projektu MAP III. Nyní nám však dovolte pochlubit se čísly, doprovázenými fotkami: 

-  počet zapojených škol 69 (100 % mateřských, základních a základních uměleckých škol na územní ORP Sokolov a ORP Kraslice)
-  24 členů v Řídícím výboru, který se sešel celkem 9 x
-  5 pracovních skupin s 80 členy, jež se sešly 80 x
-  41 aktivit na podporu znalostních kapacit s 821 zúčastněnými
-  71 implementačních aktivit akčního plánu s 1.795 účastníky z řad pracovníků škol, neziskových organizací, DDM, apod. a 4.318 podpořených dětí a žáků 

Zdroj: MAS Sokolovsko o.p.s.

V návaznosti na témata řešená v rámci projektu, mezi nimiž akcentují kvalitní společné vzdělávání, podpora regionální identity, pozitivní klima ve třídách, apod. byly vytvořeny také podpůrné materiály: brožura Přístupy k vedení třídnických hodin, pracovní sešit Podpora regionální identity na mateřských a základních školách a po prvním ,,covidovém“ roce se realizační tým rozhodl vydat krátký bulletin z dění v projektu ,,Covidí rok aneb nic nás nezastaví!“ Zároveň jako povinný výstup byl sestaven dokument MAP SOKRA, který obsahuje spoustu informací, mezi nimiž najdete např. výstupy dotazníkových šetření realizovaných v průběhu 4 let. Všechny dokumenty, stejně jako informace o projektu, naleznete na webu projektu: http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-orp-so-kr/ 

Dalším místem, kam vás pozveme k diskuzi či pro informace, je pak náš FB profil:  https://www.facebook.com/MAPSOKRA/notifications/. 

Zároveň všechny, co se zajímají o téma vzdělávání, zveme na jednu z posledních aktivit, a to na besedu s Bobem Kartousem, kterou pořádáme 7. 12. 2021 od 17,00 hodin v Městské knihovně Sokolov. Přednášející je ředitelem Pražského vzdělávacího institutu, publicistou, vysokoškolským pedagogem, je dlouhodobě spjat se společností EDUin, který jitří potřebná, byť kontroverzní témata a nenechá tak nikoho na svých přednáškách usnout:-) Registrovat na akci se můžete zde: https://1url.cz/DKdIe. 

Mgr. Zuzana Odvody
hlavní manažerka projektu a koordinátorka podpory nadání