Protonové centrum Praha (PTC) vzniklo v roce 2012 a letos tak vstupuje už do desátého roku svého úspěšného působení.O tom, co se v tomto jedinečnémzdravotnickém zařízení za tuto dobu podařilo a co zde připravují,jsme hovořili s primářem PTCdoc. MUDr. Jiřím Kubešem, Ph.D.

Kam jste se za deset let činnosti Protonové centra posunuli?

Je to obrovský posun po všech stránkách. Změna nastala v obecném povědomí, kam protonová terapie patří, a jak se rozvíjí a využívá. Posun nastal i v tom, jaké technologické postupy jsme si vypracovali.

Když jsme před deseti lety začínali, tak bylo v provozu podobných center na světě třicet a všechna používala starší technologii, ozařovaly v módu pasivního rozptylu. Tato metoda umožňovala léčit jen velmi úzké spektrum nemocných s rakovinou. Dnes je na světě protonových center více jak 150 a každým rokem jich přibývá.

Pražské protonové centrum však zahájilo provoz právě v období, kdy došlo k zásadnímu přelomu v této technologii, a vyvinulo se ozařování tužkovým svazkem. A to najednou otevřelo obrovský prostor pro řadu dalších diagnóz, které jsme díky této technologii mohli začít léčit, a mohli jsme tak jako jedni z prvních využít potenciál této technologie. Najednou se mohly začít ozařovat velké objemy složitě tvarovaných nádorů, u kterých to dříve vůbec nešlo. Takovým příkladem jsou Hodgkinovy lymfomy v oblasti mediastina, tedy mezihrudí. Je to velmi složitá záležitost a velký objem ozáření, který ovšem má velmi dramatický přínos pro některé skupiny pacientů. Nebo karcinom prsu s postižením mízních uzlin. To se před deseti lety dělalo jen zřídka, protože to ta technologie neumožňovala.

Také díky naší kooperaci s mnoha kolegyz různých oborů a mnoha center z ČR i zahraničí se nám podařilo zavést takové postupy léčby onkologických pacientů, které jim zvyšují šance na úspěšné vyléčení s vysokou kvalitou života v průběhu léčby i po ní.

Zdroj: Proton Therapy Center

To je pro pacienty opravdu velký posun.To znamená, že ty, které byste před deseti lety nemohli léčit, dnes běžně léčíte?

Ano přesně tak se situace změnila. Množství lidí, kterým dnes dokážeme efektivně pomoci, se z mého pohledu zdesetinásobilo.

Kolik lidí se v PTC již léčilo a jakých dosahujete výsledků?

Centrem prošlo skoro osm tisíc pacientů. Pracujeme v onkologii a samozřejmě se všechny pacienty nepodaří vyléčit, ale výsledky, kterých dosahujeme, jsou mimořádně dobré. Ilustroval bych to na příkladu karcinomu prostaty. Když jsem pracoval v Ústavu radiační onkologie, bylo podle mých statistik pro nízce rizikový karcinom prostaty v pětiletém sledování od ukončení léčby vyléčených 90 procent pacientů. Tady mám pětileté procento vyléčenosti 98 procent. To je důležitý ukazatel toho, kam se léčba tohoto onemocnění posunula.

Myslíte si, že protonová radioterapie zviditelňuje celé české zdravotnictví?

Ano, ví se o nás daleko za hranicemi České republiky, mimo jiné proto, že některé léčebné postupy jsme zavedli do praxe mezi prvními a prezentovali je na mezinárodní úrovni. Naše zkušenosti každým rokem rostou a pacienti i kolegové z ciziny se na nás proto obracejí. Celkově jsme léčili stovky pacientů z více než 50 zemí světa.

Dobře je to poznat také na mezinárodních konferencích, kde v mých předchozích zaměstnáních, a byla to špičková tuzemská centra, jsme neměli úplně, co nabídnout z hlediska mezinárodního. Teď jsem si jistý, že pražské Protonové centrum je známé a mezinárodně respektované protonové centrum.

Kde vidíte důvod, že pacienti i kolegové lékaři oslovují právě vás?

Je to kombinace několika faktorů. Důležité je, že jsme byli jedno z prvních center, které mělo možnost začít s využíváním technologií skenování tužkovým svazkem. Asi nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že máme nejvíce pacientů na světě léčených protonovou technologií tužkového svazku. Možná se s námi může srovnávat americká Filadelfie. A když máte něčeho nejvíce na světě, tak s tím máte největší zkušenost. Tady u nás kombinujeme technologii, kterou máme k dispozici, se znalostmi, které jsme za těch 10 let získali, a personálem, který je kvalitní po všech stránkách. A to od fyziků přes lékaře po radiologické asistenty a další. Co je podle mne také důležité je, že přístup celé naší kliniky k pacientům je mimořádně vstřícný.

Protonové centrum disponuje i velmi moderními diagnostickými přístroji. Mohou toto vaše diagnostické zařízení využívat i pacienti, kteří se léčí jinde?

My se snažíme průběžně obnovovat naše základní přístrojové vybavení. K němu patří dvě magnetické rezonance, jedno PET/CT a dva CT přístroje. Všechny přístroje jsme v poslední době obnovili.

Kvalitní diagnostické vybavení je totiž základní podmínkou pro to, abychom mohli dobře provádět protonovou radioterapii. Máme velmi přesný nástroj pro léčbu, a máme proto velmi přesně vědět, co máme léčit. To bez té diagnostiky nelze. „Přesnější diagnostika = správná léčebná strategie“ a pro vyšetření onkologického pacienta hraje čas a přesnost obrovskou roli.

Naše diagnostická zařízení jsou přístupnái pro další, nejen onkologické, pacienty. Obrátit se na nás může jakýkoli pacient, kterému jeho ošetřující lékař vystavil žádanku na vyšetření.

Zdroj: Proton Therapy Center

V současnosti máte k dispozici moderní digitální přístroj PET/CT. Co toto zařízení umí?

Jde o přístroj, který v sobě kombinuje dva způsoby získávání obrazu. Jedno je klasické CT, které nám ukáže prostorové umístění orgánu nebo ložiska. A druhé je PET – pozitronová emisní tomografie. To je víceméně funkční záležitost, kdy se pacientovi podá látka, která je radioaktivně označena, a ona se pak nahromadí v nádorovém ložisku. Tyto dva obrazy se pak spojí do sebe a úplně nejlépe ze všech vyšetření vám to řekne, kde je to ložisko, jestli a jak moc je aktivní. Těchto přístrojů je v republice vícero, ale my jsme ho loni měnili za nejnovější generaci takzvaného digitálního PET/CT přístroje, který má ještě lepší rozlišovací schopnost. To nám umožní detekovat ještě menší nádorová ložiska v těle pacienta, než jsme byli dosud schopni.

Můžeme se ještě vrátit k léčbě karcinomu prostaty. Jde o vaši specializaci a co se zde za dobu více než dvacetiletého působenív této oblasti změnilo?

Já se věnuji dvěma oblastem, vedle karcinomu prostaty jsou to nádory v oblasti hlavy a krku. Když jsem jako lékař před lety začínal, byla oddělení plná mužů, kteří tam byli na dožití, a to při mnohačetně rozšířeném karcinomu prostaty se zborcenými obratli, s nehybnýma nohama a na tom oddělení zemřeli. Takový obraz už dnes neuvidíte. Léčba pánůs karcinomem prostaty se většinou podaří dovést k úspěšnému vyléčení a ti pánové už dnes umírají na úplně jiné diagnózy. Když se nepodaří léčbu dovést k úspěšnému vyléčení, tak se je podaří stabilizovat. Počet lidí, kteří umírají na karcinom prostaty jako na primární příčinu, je mnoho násobně menší.

Považujete léčbu, které se u nás dostává pacientům s karcinomem prostaty, za světovou špičku?

Naprosto. Já nevím o žádném léku nebo léčebné metodě, kterou by naši pacienti neměli k dispozici. A to zejména v radiační onkologii.

Zmínil jste úspěšnou léčbu mužů s karcinomem prostaty. Jaký vliv na kvalitu života mužů má právě protonová terapie?

V ČR jsou dostupné všechny metody léčby tohoto onemocnění. Pacienti tedy mají volbu. Obecně platí, že co se týká míry přežití, jsou si všechny léčebné metody rovnocenné. Zásadní rozdíl je v tom, jak moc je ten konkrétní typ léčby náročný pro pacienta a jak moc má nežádoucích účinků. Už jen v akutní fázi léčby volíte mezi týdenní hospitalizací, několikaměsíční rekonvalescencí s lázeňským pobytem a pobytem na neschopnosti v případě operace, anebo v případě protonové terapie u nás pět návštěv bez hospitalizace a bez neschopnosti, tedy s možností pokračovat v zaměstnání bez pauzy. Léčba u nás je velmi šetrná a především pohodlná a má minimum nežádoucích účinků.

Zdroj: Proton Therapy Center

Jaký je průměrný věk pacientů s rakovinou prostaty?

V našich souborech máme věk o něco nižší – pohybujeme se okolo 63 let. To je deset let méně, než jsem měl na Bulovce, a je to takéo deset let méně, než je průměr pro typická pracoviště radiační onkologie. Je to tím, že dnes muži častěji podstupují preventivní vyšetření. A ti mladší a aktivnější využívají častěji výhod protonové léčby.

Odborníci v poslední době stále častěji hovoří o spojení radioterapie s imunoterapií. Jak toto spojení funguje?

Využíváme synergického efektu, který tento postup má. Když například kombinujeme ozařování s chemoterapií, tak každá ta metoda funguje na trochu jiném principu, ale nakonec se jejich spojením účinek sečte, nebo když to jde dobře, tak dokonce vynásobí.

Imunoterapie je nejžhavější téma v onkologii v posledních letech. Jde o to, využít vlastního imunitního systému v boji proti nádoru, nebo ještě lépe ten vlastní imunitní systém podpořit v tom boji. Je to nejlogičtější a nejnadějnější myšlenka, která tu je. Náš imunitní systém se pomocí farmakoterapie nějakým způsobem povzbudí nebo odblokuje. Pomoc záření pak může způsobit rozpad toho nádoru a tím také povzbudit imunitní systém v boji proti nádorovým buňkám. Jde o jakýsi restart té imunitní reakce, které dříve ten nádor unikl.

Tímto směrem se tedy podle vás bude onkologie ubírat…

To je podle mne budoucnost léčby rakoviny. Ale jsme na začátku. Zatím jsme ve fázi, kdy jsme velmi překvapení, jak dobře tato kombinace funguje u pacientů, kteří by byli dříve nevyléčitelní. My se v tomto směru snažíme využívat nový nástroj, který považujeme za lepší, a velmi pečlivě sbíráme data o všech těch nemocných, kteří tudy projdou. Ta data se pak snažíme poslat do světa ve formě různých publikací.

Hovořil jste o Národním onkologickém centru. Myslíte si, že takové centrum zvyšuje šanci pacientů například z regionů, dostat se rychleji ke špičkové léčbě?

Já ten přínos v oboru radiační onkologie vidím jako zásadní. Centralizace na jedno místo a specializace na jednotlivé typy nádorů. Spojení několika zdravotnických zařízení, z nichž každé má své unikátní technologie a své odborníky, tak dává pacientům možnost, dostat se k té nejoptimálnější léčbě.

Deset let je za vámi a kde byste chtěli být za dalších deset let?

My už nyní máme naši kapacitu prakticky zaplněnu. A při plné kapacitě jsme schopni poskytnout péči třem až čtyřem procentům populace, které je indikováno pro léčbu záření. V tomto směru už nic nevymyslíme. Pokud se bude stavět další centrum, tak to pro nás bude zajímavé a mohou využít našich zkušeností.

Zde pro ČR může být příkladem Holandsko. Holandsko, které začalo svá protonová centra budovat až několik let po otevření toho našeho, má 16 milionů obyvatel a mají čtyři centra. My v ČR máme na 10 milionů obyvatel jedno protonové centrum.

Máme však řadu myšlenek, co bychom mohli inovovat. Například, když se karcinom prostaty může léčit dobře pěti ozářeními, tak by se třeba mohl dobře léčit jen třemi ozářeními. Další zajímavou myšlenkou je takzvaná flash-terapie, tedy léčba rychlou, velmi intenzivní dávkou záření, která by mohla být velmi účinná a s ještě menším rizikem. Určitě bychom neradi zůstali stát stranou, až se budou tyto techniky rozvíjet.

Jakou cestou se k vám lidé dostanou a platí léčbu zdravotní pojišťovny?

V našich nejbližších spolupracujících pracovištích, především v rámci Národního onkologického centra, to probíhá tak, že pacienta doporučí ošetřující lékař.

I ta druhá cesta je jednoduchá. Pacient, který je indikován k radioterapii, se může kdykoliv obrátit na náš klientský servis. Ten jeho případ předvede některému lékařskému týmu v PTC, a ten dá rozhodnutí, jestli je, nebo není daná diagnóza vhodná k protonové léčbě. Pak už následuje standardní vyšetření a jednání se zdravotní pojišťovnou. Dlouhodobě máme uzavřeny smlouvy se všemi českými zdravotními pojišťovnami, které tak hradí protonovou radioterapii.

CITÁT

Množství lidí, kterým dnes dokážeme smysluplně pomoci, se z mého pohledu zdesetinásobilo.