1) Paní doktorko, můžete prosím představit laikům, co vše spadá do oboru interna?

Obor interna neboli vnitřní lékařství je velmi široký obor zabývající se širokou škálou onemocnění. Skládá se ze specifických podoborů, jako jsou: kardiologie, plicní, diabetologie, endokrinologie, revmatologie, nefrologie, gastroenterologie, hematologie, cévní. Všeobecná ambulantní interna se zabývá diagnostikou a následně léčbou interních chorob, nejčastěji se jedná o vysoký krevní tlak, cukrovku, ischemickou chorobu srdeční, srdeční selhávání, onemocnění cév dolních končetin, zvýšení krevních tuků, zažívací obtíže atd.

2) S jakými obtížemi za vámi vaši pacienti nejčastěji přicházejí?

Nejčastěji jsou v mé ordinaci léčeni pacienti s vysokým krevním tlakem, cholesterolem, onemocněním srdce, arytmiemi, onemocněním štítné žlázy. Pacienti jsou odesíláni k internímu vyšetření jinými odbornými lékaři k dovyšetření např. chudokrevnosti, kolapsových stavů, k nastavení či úpravě medikace, předoperačnímu vyšetření či k vyšetřením sloužícím k posudkovým účelům z nejrůznějších důvodů.

3) Jaké metody v rámci diagnostiky a celého oboru interny se za dobu vaší praxe nejvíce vyvinuly? Je například nějaká moderní novinka, která byla třeba před dvaceti lety v tomto oboru spíš sience-fiction a dnes ji běžně využíváte?

Nejvíce se asi rozvinula grafická diagnostika (CT, sonografické vyšetření, magnetická rezonance), dále laboratorní diagnostika, v oboru kardiologie například koronarografické vyšetření, nové a modernější holterizace, tedy 24hodinová monitorace tlaku či EKG, eventuálně i několikadenní monitorace.

při vyšetřeníZdroj: EUC Klinika

4) Jak jsou na tom podle vás obecně Plzeňané se zdravím? A jak mohou svůj zdravotní stav vylepšit?

Na tuhle otázku vám asi těžko odpovím, neznám statistiky jednotlivých nemocí ani v Plzni a ani v jiných městech. Pro zlepšení zdravotního stavu je důležité udržovatpřiměřenou hmotnost, správnou výživu a pitný režim, dostatek pohybové aktivity, ale i odpočinku. Důležitá je také péče o duševní zdraví. Pokud již nějaké onemocnění vznikne, neházet to tzv. za hlavu, ale spolupracovat s lékařem, užívat pravidelně medikaci a docházet na pravidelné doporučené kontroly u lékaře.

5) Vnímáte jako velkou výhodu, že má EUC Klinika řadu kvalifikovaných lékařů napříč obory a že tak můžete po potřebném vyšetření vaše pacienty poslat k některému z vašich kolegů z jiného oboru? Chválí si třeba pacienti možnost projít všemi potřebnými vyšetřeními tzv. pod jednou střechou?

Ano, v tomto spatřuji velkou výhodu a myslím si, že to oceňují i pacienti, nemusí chodit do jiných zařízení. Výhodou je rychlejší přenos informací např. anamnézy, laboratorních výsledků a závěrů z odborných vyšetření, a to díky jednotnému informačnímu systému. Díky tomuto systému mohu pacienta rovnou objednat k jinému odborníkovi na klinice. Snazší je tak i komunikace a konzultace s jednotlivými odborníky.

www.euc.cz

logoZdroj: EUC Klinika