Paní doktorko, jak můžeme nejlépe zrehabilitovat naše tělo po prodělaném onemocnění Covidem-19? Doporučujete nějaké vitamíny či speciální režim?
Záleží na celkových projevech onemocnění a potížích pacienta. Obecně se doporučuje vyvážená strava s bohatým příjmem vitamínů C a D.  Fyzickou zátěž po prodělaném onemocnění je nutno zvyšovat postupně. Vhodné jsou zejména procházky v přírodě, plavání a podobně. 

Jaké orgány jsou z Vaší praxe u postcovidových pacientů nejvíce zasažené a čemu máme věnovat největší pozornost?
Na našem oddělení jsou léčeni pacienti po úrazech a ortopedických operacích, převážně ale s vertebrogenními a kloubními obtížemi. U těchto pacientů se po prodělaném Covidu tyto obtíže zhoršují.  Po domluvě s plicním oddělením EUC Kliniky Plzeň se nyní ve větší míře věnujeme pacientům po prodělaném „Covid“ zápalu plic nebo plicní embolii. Ne vždy jde o pacienty seniorského věku, kde přetrvává zejména námahová dušnost a celková únava. 

Jaký je doporučený postup u pacientů s postcovid syndromem a jak poznáme, že jím trpíme zrovna právě i my?
Vzhledem k tomu, že jsem společně se zdravotní sestrou a všemi fyzioterapeuty na přelomu roku onemocnění prodělala, tak mám dokonce i osobní zkušenost.  Mezi nejčastější příznaky patří zvýšená únavnost, občasné bolesti svalů, kloubů a hlavy, ztráta čichu a nechutenství. 

Které druhy rehabilitace a způsoby jejího použití doporučujete pacientům, kteří se po prodělaném covidu ani třeba po půlroce stále necítí fit? A kam je dobré v tomto případě přijít na kontrolu?
Postcovidové pacienty odesílá do naší ambulance většinou plicní nebo praktický lékař. Každý pacient po příchodu podstoupí vstupní vyšetření lékařem a následně absolvuje léčbu u fyzioterapeuta. Ten provádí mobilizaci žeber a páteře, instruktáž LTV (léčebná tělesná výchova) a zejména dechovou rehabilitaci. Je důležité, aby pacient pokračoval v zavedené léčbě i následně v domácím prostředí. Na našem oddělení probíhá základní série rehabilitačního ošetření, další kontroly a sledování pacienta pak zajišťuje praktický lékař nebo plicní oddělení. 

Co pacienta v rámci vyšetření u Vás čeká a jak moc mohou pomoci zlepšit jeho stav pravidelné rehabilitace či lázně?
Pacienti, kteří jsou doporučeni z plicního oddělení, jsou kompletně vyšetřeni včetně funkčních metod, a proto se v naší ambulanci zaměřujeme zejména na poruchy statiky a dynamiky páteře. Sledujeme případné poruchy dýchání v závislosti na zátěži po prodělané nemoci. Lázeňská léčba je po prodělaném onemocnění Covid-19, při přetrvávání dušnosti, plně indikována. Předpokladem pro schválení návrhu na lázeňskou péči je nutná předchozí hospitalizace. Lázeňská léčba, oproti té ambulantní, má velkou výhodu v komplexnosti léčby, zejména pak dechové rehabilitace, například inhalace.

EUC Klinika Plzeň
Denisovo nábřeží 1000/4
Plzeň 301 00
tel.: +420 378 218 111
recepce.plzen@eucklinika.cz
 

 Zdroj: EUC Klinika Plzeň s.r.o., zdravotnické zařízení