Jak nahlížíte na současnou situaci skrze znojemskou nemocnici? Co Vám v této neklidné době dělá coby řediteli nemocnice největší starosti?

Jak se co nejlépe postarat o všechny naše pacienty a jak maximálně ochránit všechny zaměstnance za unikátní situace, kdy je celý zdravotnický systém pod obrovským tlakem i očekáváním veřejnosti. Nemocnice tu musí být pro všechny, kteří bojují o svůj život a zdraví, bez ohledu na fakt, že nikdo s jistotou není schopen predikovat vývoj epidemie covidu-19.

Nečekáme, co bude, ale připravujeme se na to, co být může. Máme dostatečnou zásobu ochranných prostředků pro zaměstnance, připravujeme se na uvolnění lůžkových kapacit, roztřídění týmů do pracovních skupin.

Musíme si ale položit ruku na srdce, že bude záviset na intenzitě pandemie. Pokud by dosáhla určité úrovně, může přesáhnout kapacitu jakékoli nemocnice a celého zdravotnického systému. V některých zemích kvůli tomu již dříve stavěli „tovární haly s lehátky a ventilátory". Jsem nicméně optimistou, že k takovému scénáři v ČR nedojde, a pokud bychom se tímto směrem ubírali, dokážeme na to adekvátně zareagovat.

Co se s tím dá podle Vás dělat?

Především konstruktivně spolupracovat. Představa některých, že jakékoliv infekční onemocnění, jehož nositel nemusí mít žádné příznaky, lze zvládnout bez spolupráces veřejností, je podle mě lichá. Oproti jarním měsícům jsme výrazně dál, a já pevně věřím, že se nám ve znojemské nemocnici podaří situaci zvládnout, protože kolegům věřím a vím, jak ke své práci již na jaře přistoupili. Starost mi v tuto chvíli spíše dělá ta část veřejnosti, která bagatelizuje přijímaná opatření s cílem zploštit nárůst nemocných.

Vesměs všichni ředitelé nemocnic si naříkají na nedostatek personálu. Jak je na tom znojemská nemocnice?

Nedostatek personálu je celosvětový problém, nicméně u nás situace tak kritická jako v jiných zařízeních není. Nemocnice nemusela dosud oproti jiným zařízenímz důvodu nedostatku personálu omezit péči či uzavřít nějaké oddělení. Máme velmi dobrou spolupráci se znojemskou zdravotnickou školou, řada našich sestřiček jsou absolventky právě této školy. Postrádáme nyní fyzioterapeuty, sanitářky a sanitáře. Co se týče lékařů, zde je situace trošku horší, především v některých odbornostech. Přece jen je znojemská nemocnice blízko hranicím, a lékaři, kteří u nás mnohdy získají velmi kvalitní erudici, mají následně možnost odejít.

S řízením nemocnic máte bohaté zkušenosti. Co je tedy podle Vás třeba změnit, aby se situace v tomto směru zlepšila?

Tolik prostoru tu nemáme (úsměv). Jde jak o přijetí systémových, tak i legislativních změn. O jasné vytyčení priorit. Já tvrdím, že ani ty nejmodernější nemocnice či špičkové vybavení nejsou samospásným řešením, že bez špičkových profesionálů všech profesí se neobejdeme. Jde i o celospolečenský problém postavení zdravotníků a přiznání si faktu, že naše společnost stárne a zvyšují se nároky na celý zdravotnický systém.

Můžete prozradit i něco z dlouhodobějších plánů vaší nemocnice?

Z dlouhodobých plánů, na kterých už nyní pracujeme, je změna dispozice stávajícího centrálního příjmu, který neodpovídá ani medicíně, ani pracovním podmínkám 21. století. V rámci budování sítě urgentních příjmů by měl být tedy přesunut a zrekonstruován tak, aby vznikl nový moderní urgentní příjem, kde bude rychleji docházet k třídění a ošetřování pacientů v odpovídajících prostorách. Takové změny vyžadují dlouhodobou přípravu, ať již projekční, stavební, kterou ovlivňují legislativní lhůty.

Nyní máme první vizualizace, první pacienti novým urgentním příjmem projdou však nejdříve za 2-3 roky. Na tento projekt úzce navazuje zřízení intervenční kardiologie. Jedná se o to, že nyní jsou pacienti na Znojemsku v případě srdečního infarktu transportováni do Brna, a všichni víme, že čas je rozhodující faktor. Nemocnice Znojmo by se o tyto pacienty byla schopna postarat sama. Otázkou financování je tedy rekonstrukce prostor a nákup přístrojového vybavení.

Ovšem to, co mě trápí nejvíce v tuto chvíli, je havarijní stav budovy, kde se nachází naše lůžková oddělení. Je zde havarijní stav elektroinstalací, takže je nutná kompletní rekonstrukce. I když nemocnice z venku vypadá velmi reprezentativně, uvnitř má velký dluh. Navíc je pro mne v dnešní době nepřijatelné, aby na lůžkových odděleních byl nedostatek toalet a sociálních zařízení. Naši pacienti si zaslouží odpovídající prostředí pro léčbu, a stejně tak náš personál si zaslouží odpovídající pracovní podmínky.

Které zásadní věci, jež by mohly systém zdravotní péče zlepšit, Vás napadají?

Velkým problémem, se kterým jsem se setkal při řízení fakultní nemocnice, ale i nyní krajské znojemské nemocnice, je nerovnoměrnost plateb za zdravotní péči.

Laicky řečeno, každá nemocnice dostane zaplaceno za tutéž péči jinou částku, kterou ve složitém vzorci udává úhradová vyhláška ministerstva zdravotnictví. A platby se liší mezi zdravotnickými zařízeními ročně i ve stovkách milionů korun. S nadějí očekávám projekt DRG-restart, který by mohl situaci zásadně vylepšit.

Ví se o Vás, že toho hodně stíháte. Nebudí to u vašich kolegů závist?

Nevím, zda závist či pochybnosti, ale vím, že jsem velmi bedlivě některými kolegy sledován. Když dva dělají totéž, není to nikdy totéž. Intenzivistu v sobě prý nezapřu, jsem zvyklý jednat a řešit věci rychle, potřebuji k tomu kvalitní podklady, abych se mohl rychle rozhodovat s co největším přínosem pro nemocnici, pacienty, zaměstnance, zřizovatele. Mám štěstí na kolegy, kteří jsou odborníky ve svých oborech. Všechno je otázkou uspořádání priorit a dobře naplánovaného času.

Nikdy jste v žádné politické straně nebyl. Co Vás přimělo vstoupit na politické kolbiště a kandidovat do Senátu ČR?

Sešlo se více příčin, ale na začátku byla pro mě překvapivá nabídka Znojmáků. Roky se mi nelíbí, kam se Evropa ubírá, jak se vyprazdňují hodnoty a ve vleklých diskusích zanikají priority a paralyzují skutečná řešení. Rozhodl ale fakt, že léta usiluji o změny ve zdravotnictví, které nemohu změnit ani ze své pozice manažera, ani z pozice lékaře. Že si Znojemsko zaslouží víc než plané sliby, nejen ve zdravotnictví. Ale rozhodnutí je samozřejmě svobodnou volbou občanů.