Pardubice – Silničáři za sebou mají jednu z nejnáročnějších zim za poslední dobu. Zejména sněhové srážky během ledna si vyžádaly podstatně větší množství provedených výkonů a množství posypových materiálů. „Leden pro nás byl velice náročný. Náklady jen za měsíc leden dosáhly téměř 56 milionů korun oproti loňským 23,5 milionům korun,“ uvedl provozní náměstek

Správy a údržby silnic Pardubického kraje Marian Cvrkal. Na letošní zvýšené náklady na údržbu zareagoval Pardubický kraj, který významně posílil finance na opravy silnic i údržbu. „Zvýší se i suma za úklid po zimě, a to kvůli množství aplikovaných posypových materiálů, jako je například písek a drť, které musíme uklidit nejen z komunikací, ale také krajnic, příkopů a odvodňovacích zařízení,“ řekl Marian Cvrkal.

Náročnou zimu odnesly také místech v horším stavu, než je po zimě obvyklé. „Provizorní opravy studenou asfaltovou směsí začaly již v průběhu ledna. Souvislé opravy začnou nejpozději od dubna ihned po spuštění obaloven horkých asfaltobetonových směsí,“ vysvětluje Marian Cvrkal.

Jelikož je Správa a údržba silnic Pardubického kraje společensky odpovědnou organizací a uvědomuje si své dopady na živou i neživou přírodu včetně, vykonává svou činnost tak, aby chránila přírodní zdroje a co nejméně zatěžovala životní prostředí. Kromě oprav povrchů vozovek lokálních i velkoplošných je tak čeká údržba krajnic, příkopů včetně sběru odpadků, ale také čistění a opravy dopravního značení, směrových sloupků, obnova vodorovného dopravního značení či snesení sněhových tyčí a zábran. Správa a údržba silnic Pardubického kraje zároveň nemohla na řadě míst použít sůl, a to třeba v oblastech chráněného krajinného území Železných hor v oblasti Nasavrcka či v oblasti Žďárských vrchů na Hlinecku. K odstranění zledovatělých ujetých vrstev se použily ledořezy (plošné frézy).

Nyní začíná období letní údržby. Správa a údržba silnic Pardubického kraje nabízí celou řadu služeb i pro obce a další zájemce. „Jde prakticky o kompletní servis v oblasti údržby silničních staveb a jejich příslušenství i pro ostatní subjekty, nejenom pro cestující veřejnost. Našimi prioritními klienty jsou především města a obce, ale také soukromí vlastníci, právnické a fyzické osoby,“ řekl náměstek ředitele pro Správy a údržby silnic Pardubického kraje pro obchod a marketing Jiří Horák.

Města, obce, ale i další subjekty mají možnost objednat si celou řadu služeb. Kompletní nabídka prací a služeb je na stránkách www.suspk.cz