Jednou z odborností je také logopedická péče. Komu je tato péče určena, jsme se zeptali paní Mgr. Hany Hrbáčové: „Logopedičtí pacienti hospitalizovaní na lůžkách následné a dlouhodobé péče jsou většinou se získaným poškozením mozku, nepohybliví, polymorbidní, vyššího věku a mnozí s kognitivním deficitem. Základem terapie u těchto pacientů je mezioborová spolupráce logopeda, lékaře, fyzioterapeuta, psychologa, sociálního pracovníka, ošetřujícího personálu a rodiny.
V Levitově centru vytváříme a poskytujeme speciálně sestavená cvičení, činnosti i pomůcky zaměřené na zlepšení jazykových dovedností a schopností. V případě narušení CNS se mohou objevit i kognitivní obtíže. Při zjištění jejich deficitu se zaměřujeme převážně na paměť, pozornost, soustředění, orientaci, vizuální vnímání, plánování, organizování a na jejich celkové posílení. Pomáháme pacientům účinněji komunikovat. Naším cílem je maximalizace komunikačních schopností každého pacienta, obnovení a zachování co nejvyšší kvality jeho sociálního života po odchodu ze zdravotnického zařízení.“

Levitovo centrum v Hořicích.Levitovo centrum v Hořicích.Zdroj: Zadavatel

Svoji velmi významnou úlohu v chodu zařízení následné péče mají sociální pracovnice, které nejsou jen administrátorkami pro komunikaci s úřady, ale hlavně průvodkyněmi pacientů a jejich rodin ve složitém systému sociální péče poskytované nejen v samotném zařízení, ale i po jeho opuštění. Zeptali jsme se paní Bc. Štěpánky Noskové a její kolegyně Mgr. Nikoly Kněžourové, aby nám přestavily svoji úlohu v centru: „V Levitově centru následné péče v Hořicích je pacientům poskytována všestranná a různorodá péče. Cílem je návrat zpět do jejich přirozeného prostředí. Pokud to není ze zdravotních důvodů možné, přijdou na řadu další možnosti, které se pacientům za nezbytné pomoci personálu nabízejí. Staráme se o seniory, chronicky nemocné osoby nebo lidi bez přístřeší. V zařízení pracujeme na této pozici dvě a každá máme ve své péči přibližně 60 pacientů, kterým zajišťujeme komplexní sociální péči. U každého pacienta, který je do LCNP přijat, realizujeme takzvanou depistáž, což znamená osobní návštěvu u lůžka pacienta. Zjišťujeme, zda se pacient nenachází v nepříznivé životní situaci a zda je reálný návrat zpět do přirozeného prostředí. Pokud není možný, zajišťujeme návazné terénní, ambulantní a pobytové sociální služby. V průběhu hospitalizace je klíčová komunikace s rodinou. Společně s ní řešíme zajištění pacienta po ukončení hospitalizace. Ve vzájemné spolupráci s rodinou vybíráme vhodné pobytové zařízení. Dále pomáháme při zajištění, sociálních dávek (příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, dávky hmotné nouze), starobních a invalidních důchodů.  Máme také na starost takzvaná sociální lůžka, což je pobytová sociální služba ve zdravotnictví. V situaci, kdy pacient nedokáže vyhodnotit důsledky svého jednání vlivem onemocněním, pomáháme rodinám s řešením jeho opatrovnictví.“

Levitovo centrum v Hořicích.Levitovo centrum v Hořicích.Zdroj: Zadavatel

Na závěr jsme oslovili profesora MUDr. Luboše Sobotku, který v LCNP pracuje již více jak 5 let, a  pomáhá především s léčbou chronických ran, rehabilitací a výživou. Koncem minulého roku se uskutečnil kongres Evropské společnosti klinické výživy a metabolismu (ESPEN) ve Vídni. Přinesla vaše účast na kongresu něco, co by změnilo přístup k nemocným v Levitově centru?
„S potěšením musím konstatovat, že kongres spíše potvrdil způsob péče, který je v Levitově centru následné péče v Hořicích prováděn. Již více než 5 let je u našich nemocných využívána intenzivní rehabilitace společně s nutriční podporou. Byli jsme také prvním pracovištěm následné péče, které testovalo novou rehabilitační podložku vyvinutou ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové,“ popsal MUDr. Sobotka

V čem je tato pomůcka výjimečná, jak konkrétně pacientům pomáhá?
„Podložka umožňuje intenzivní posilování dolních končetin a trupu a pomáhá k rychlejšímu opuštění lůžka. V našem centru máme takové podložky dvě a využíváme je společně se speciální nutriční podporou se zvýšeným příjmem sacharidů a bílkovin,“ doplnil.

Zdroj: Zadavatel