Libochovice jsou součástí Přírodního parku Dolní Poohří, střetávají se tu dvě turistické trasy. Červená – Zlatá stezka Zemí hradů - nás zavede na zříceninu hradu Házmburku, který ze stejnojmenného kopce vyhlíží daleko do krajiny a je předvojem dalších vrcholů Českého středohoří. Na druhou stranu se přes řeku dostaneme lesem pěšky či na kole po cyklostezce Ohře k přírodní rezervaci Myslivna, která je chráněna jako souvislý komplex mokřadů, lužních lesů a svahových pramenišť v nivě dolní Ohře.

Zdroj: Město Libochovice

Nejzářivější perlou města je bezpochyby zdejší zámek, kde zanechala poslední zde žijící rodina Herbersteinů mnoho dobových předmětů a vybavení ke shlédnutí celkem ve třech prohlídkových okruzích. Tím třetím je volně přístupná, pilně udržovaná francouzská zahrada a navazující anglický park s lužním lesem, kde lze v poklidu strávit třeba celé odpoledne s rodinou, kochat se dovezenými rostlinami z dalekých cest hraběte Herbersteina nebo sledovat klidné vycházky zdejších pyšných pavích usedlíků.

Zdroj: Město Libochovice

Se zámkem a městem obecně je také spjata významná osobnost českého, ale také světového lékařství. Touto osobou není nikdo jiný než Jan Evangelista Purkyně, který se zde 17. prosince roku 1787 narodil. Jeho jméno nese místní ZŠ, patřící mezi největší vzdělávací instituce v okrese a která je zcela po právu chloubou města. Jméno našeho nejvýznamnějšího rodáka nese také most přes řeku Ohři, ze kterého se otevírají neopakovatelné výhledy na zámek i břehy řeky sloužící místním i návštěvníkům k rekreaci, a také krátká ulice vedoucí z náměstí 5. května do podzámčí a městského parku. Ten bývá místem konání mnoha kulturních a sportovních akcí. Mezi největší dozajista patří tradiční Svatovavřinecká pouť, která připadá na druhý víkend v měsíci srpnu.

Zdroj: Město Libochovice

Opomíjenou, ale neméně důležitou kapitolou města je jeho židovská historie. Ta se psala dle dostupných informací již od 16. století a ukončila ji 2. sv. válka. Ač se nám mnoho z jejího odkazu nedochovalo, za zmínku zcela určitě stojí židovský hřbitov nacházející se nedaleko od centra města. Z židovských památek můžeme zmínit bývalou „židovskou radnici“ se zbytky mikve a pamětní desku na místě bývalé židovské synagogy v ulici Kožešnická.

 Zdroj: Město Libochovice