V našem senátním obvodě slibují všichni ostatní kandidáti celou řadu projektů, na které Senát má jen velmi omezený vliv, přitom politické subjekty, za které kandidují, v minulosti byly nebo jsou i dnes do různé míry součástí vládních koalic na všech úrovních veřejné správy a právě tyto slibované projekty mohli již dávno pro občany prosadit.

Senátoři ze sebe dělají lepší lidi, přitom o jejich státotvorné činnosti se dá s velkým úspěchem pochybovat. Senátorská křesla jsou obsazena nekritickými příznivci Evropské unie, multikulturalismu a globalismu a často dokonce svou politikou přímo škodí občanům a podnikům České republiky. Je proto nanejvýš nutné, aby v Senátu zazněla i opačná stanoviska, aby byly v Senátu prosazovány zájmy běžných obyvatel našeho státu.

V současnosti je nastaven legislativní proces tak, že se bez Senátu neobejdeme. Můj hlavní úkol bude v Senátu prosadit nový zákon o referendu, tedy o referendu bez vysokého kvóra s možností hlasovat například o vystoupení z Evropské unie, tak aby sami občané mohli rozhodovat o všech nejdůležitějších otázkách v ČR sami. Musí se jednat o referendum spravedlivé, kde příznivcům i odpůrcům řešené otázky bude dán stejný prostor, ne tak jako při zatím jediném celostátním referendu, když Česká republika vstupovala do Evropské unie. Mediální prostor zaplňovali pouze příznivci vstupu do EU a odpůrci byli potlačeni, co víc ze státního rozpočtu byly vyčleněny prostředky pouze příznivcům vstupu, zastánci opačného stanoviska nedostali ani korunu. Pro srovnání ve Velké Británii, před vstupem do EU v roce 1973, byly prostředky pro zastánce i odpůrce členství v EU rozděleny 50 na 50 a informace o dění v EU, výhodách a nevýhodách byly plus mínus vyvážené.

Úkolem senátora je také vytvořit „most“ mezi ústředními a dalšími orgány státní správy a obcemi, městy a především obyvateli svého senátního obvodu a prosazovat jejich zájmy v Praze. Nebudu vysedávat v kancelářích a čekat na návštěvy starostů a občanů, nebo je dokonce odbývat svými asistenty, hned od začátku volebního období vyrazím mezi lidi a všechny obce ve svém obvodu osobně navštívím a jejich problémy budu ze všech sil řešit.

Chci změnu v politice Senátu, a chci, aby Senát pracoval pro dolních 10 milionů obyvatel České republiky a proto jsem se také rozhodl kandidovat.Zdroj: Libor Bláha 

Zadavatel: SPD / Zpracovatel: SPD