Hodinoví vnuci jsou dobrovolníci, kteří ve svém volném čase navštěvují babičky a dědečky v domovech seniorů a zpříjemňují jim pobyt povídáním, vycházkou, čtením, společenskými hrami. „Po Covidu  jsme začínali téměř od nuly. Přesto se nám podařilo získat už na padesát dobrovolníků. Tradičně jde o studenty z Matičního gymnázia v Ostravě a z Gymnázia F. Živného v Bohumíně. Zapojili se také studenti Střední školy Bohumín a opět členky bohumínského Seniorklubu,“ upřesňuje předseda Spolku Počteníčko Ivan Sekanina a doplňuje: „Poprvé jsme získali jako dobrovolníky i studentky Lékařské fakulty Ostravské univerzity, z toho máme také obrovskou radost. A především pak klienti, ke kterým naši dobrovolníci chodí.“ Hodinoví vnuci navštěvují tři domovy seniorů v Bohumíně a také Domov Slunečnice v Ostravě-Porubě a Alzheimer centrum ve Vítkovicích. Projekt slouží díky podpoře Moravskoslezského kraje.

Na Hodinové vnuky navazují Mezičasy. Klienti v domovech seniorů tak dostávají od dobrovolníků pravidelně dopisy, pohlednice, omalovánky, obrázky, kvízy, fotoseriály i videovzkazy. Pro radost a potěšení. Do Mezičasů se zapojují všechny věkové kategorie. Například studenti Gymnázia Bohumín, žáci ostravské Primaškoly, senioři z Bohumína, Martinova nebo třeba organizace Seniorů České republiky z Ostravy-Poruby. Stále více se přidávají i jednotliví dobrovolníci, hlavně psaním dopisů a pohlednic.

„Osamělých a opuštěných lidí je v domovech pořád hodně. Někteří už třeba nikoho nemají a Mezičasy jsou pro ně povzbuzení a radost. Lidé vědí, že nejsou sami, že jsme na ně nezapomněli,“ říká Irena Sekaninová místopředsedkyně Spolku Počteníčko a dodává: „Naprosto zásadní pro úspěch projektu je personál v domovech - aktivizační a sociální pracovníci. Oni předávají klientům dopisy, pohledy, omalovánky a podobně. Bez jejich pomoci by Mezičasy zkrátka nebyly. Bez nich, bez podpory kraje a bez našich skvělých dobrovolníků a spolupracovníků…  Jako první se z domovů připojil k Mezičasům už před třemi roky Domov Slunečnice v Ostravě - Porubě. Aktuálně máme v našem kraji domovů s Mezičasy už osmnáct.“

Do dobrovolnických aktivit Spolku Počteníčko se mohou připojit i další zájemci.

Podrobnosti najdou na webových stránkách www.spolekpoctenicko.cz.