Navíc se jako málokterý zaměstnavatel můžeme pochlubit tím, že v našich řadách máme kolegy, kteří jsou společnosti věrni čtyřicet let a více! Svědčí to o tom, že jsme schopni zajistit lidem jistotu práce, která dává smysl. Rozmanitost pracovních činností nabízí člověku možnost učit se stále novým postupům nebo si vyzkoušet a osvojit nové technologie. V neposlední řadě se snažíme o to, aby zaměstnanci vnímali firmu jako místo pro svoji osobní a profesní realizaci a místo, kde mohou dělat práci, která je baví a naplňuje, a kde se společně s ostatními cítí dobře. Rodinný podnik tedy v našem pojetí získává hlubší význam.

Zdroj: Ammann Czech Republic a.s.

Investice do lidí se nám vyplácí

Společnost AMMANN se soustavně věnuje rozvoji svého personálu. Základním pilířem našeho rozvojového programu je zaškolování nováčků. Uvědomujeme si totiž, že naše výroba je výjimečná a že na současném pracovním trhu najdeme velmi těžko odborníky v profesích, které jsou pro nás nezbytné. Každý nový člen našeho týmu dostane na začátku svého angažmá zkušeného školitele, který jej seznámí s pracovními postupy – od těch nejjednodušších až po náročné úlohy, kterých máme v naší výrobě celou řadu. Nový zaměstnanec ve výrobě se u nás naučí číst technickou dokumentaci, správně zacházet s nářadím, obsluhovat jeřáby, manipulační vozíky. Ti, kdo u nás začínají na inženýrských pozicích, procházejí dlouhodobým zácvikem, kde je seznamujeme se základními principy hutnění, s problematikou hydrauliky, pneumatiky, konstrukčními programy a mnohými dalšími stránkami firemního know-how. Každoročně AMMANN vynakládá nemalé prostředky na interní i externí kurzy pro své zaměstnance. Tyto investice se ale vrací zpět v podobě funkčních inovací našich strojů, zlepšení výrobního toku nebo zvyšování bezpečnosti práce. Již několik let se v oblasti vzdělávání zaměstnání opíráme i o dotační programy ze strany státu a Evropské unie.

Zdroj: Ammann Czech Republic a.s.

Zaostřeno na mládí

Stejně jako většina dalších firem i AMMANN zaměřuje svůj hledáček talentů na studenty. Naše firma má historickou zkušenost s tím, kdy učni a studenti přecházeli ze školních lavic novoměstské průmyslovky nebo učiliště přímo do výrobních dílen či do konstrukce. Na tuto tradici bychom rádi opět navázali, a proto jsme zahájili spolupráci se zdejší „strojárnou“. Slibujeme si od toho, že šikovným studentům nabídneme možnost získání praxe ve významné firmě a těm nejlepším dáme příležitost rozjet u nás svou profesní kariéru hned po skončení školy nebo učiliště. Věříme, že tímto krokem zatraktivníme strojírenskou tradici v našem regionu.

Budujeme si značku

Zákazníci, kteří si kupují naše stroje po celém světě, tvrdí o našich výrobcích, že v kvalitě převyšují ostatní konkurenty. To nás těší, zavazuje a motivuje zároveň. Naše značka má ve světě skvělý zvuk. Nyní se chceme soustředit i na budování značky jako zaměstnavatel. Nejsme na tom vůbec špatně, ale chceme pochopitelně být stále lepší. Našim zaměstnancům proto nabízíme celou řadu výhod finančního i nefinančního charakteru. Počínaje dotovaným závodním stravováním, týdnem dovolené navíc, přes příspěvky na kulturu, sport, zdraví, penzijní spoření až po příspěvek na dopravu do zaměstnání a mnoho dalších výhod. Nejpodstatnější pro nás je, abychom byli k sobě otevření a féroví. Naprosto nezbytné je zachování vzájemné úcty a respektu. Tento přístup očekáváme od vedoucích zaměstnanců i od jejich podřízených. Všemi těmito aktivitami se snažíme působit na naše lidi, kteří jsou pro nás důležití. Vedle toho se snažíme o sobě dávat vědět našimi kampaněmi v médiích či na veletrzích. Chceme dále posilovat naši komunikaci na sociálních sítích, chceme se více otevřít a rozšířit naši rodinu.

Zdeněk Tesař