Ta se zabývá výrobou, distribucí a prodejem technických, speciálních a medicinálních plynů a ve svém oboru je dlouhodobou jedničkou. Je to i proto, že svou práci a výrobu neustále zlepšuje a je průkopníkem mnoha nových technologických řešení a postupů. Své důležité místo v celosvětové působnosti firmy Linde má už několik let i Česká republika.

A také její centrum v Ropici. Na školní mapě byste tuto malou vísku v Moravskoslezském kraji hledali asi marně, ale na mapě Linde se jí dostává velmi důležitého postavení. Je to proto, že odtud řídí výrobu ve svých závodech téměř v půlce světa. Společnost Linde před několika lety přistoupila k centralizovanému modelu dálkového řízení výroby, při němž má vysoký podíl automatizace, digitalizace a v poslední době i umělá inteligence. Za tímto účelem po celém světě vybudovala 12 středisek ROC (Remote Operation Center), z nichž je veškerá výroba a distribuce plynů na dálku řízena a optimalizována. A jedno z těchto center funguje také v Ropici nedaleko Třince.

Záběr ROC centra v Ropici je široký, sahá od Rakouska a Itálie přes Balkán do Ruska a Kazachstánu a pak přes Blízký východ až po severní Afriku. Pracovní tým zde zpracovává, kontroluje a vyhodnocuje kompletní data přibližně stovky výrobních závodů v uvedených zemích a oblastech. Na jejich základě vytváří nástroje na matematické modelování a prediktivní řízení výroby, pomocí strojového učení získává detailní informace o odchylkách a abnormalitách od žádaného stavu a v konečném výsledku nastavuje za pomoci automatických systémů optimální parametry výrobního procesu podle požadavku zákazníků. Zároveň má centrum na starosti správu zabezpečení virtuální sítě, programování řídicích systémů, vývoj SW aplikací pro správu a vizualizaci dat a výsledků.

Centrum v Ropici má oproti jiným střediskům ROC v rámci koncernu Linde trochu unikátní postavení. Postupně se transformovalo z původní třinecké kyslíkárny, kterou parta nadšených mladých inženýrů svou kreativitou dovedla (už v rámci Linde) ke skvělým výrobním výsledkům. Na základě toho byl třinecký tým postupně pověřen i revizí efektivity výrobních zařízení Linde ve střední a východní Evropě a potom (v roce 2007) i k vybudování ROC Centra. Stabilita, přístup zaměstnanců, pracovní prostředí a spolupráce dostalo ROC v Ropici v dalších letech na vedoucí úroveň mezi globálními ROC centry Linde. Počet integrovaných a servisovaných zařízení a výrobních závodů různého typu a výkonu dosahuje v současnosti stovky, z toho asi třicet je na úrovni velké kyslíkárny v Třinci.

Nepřekvapí proto, že Linde má při dalším směřování své globální strategie ROC center s „Ropicí“ velké plány. Původní centrum bude rozšířeno o novou budovu a počet obsluhujících výrobních závodů se pak zvýší na 150. Díky tomu je potřeba zvětšit stávající pracovní tým 65 inženýrů a specialistů přibližně o dalších 30 odborníků jako jsou například inženýři výroby či programátoři.

ROC Ropice je velmi moderní řídicí centrum s vysokým podílem automatizace a digitalizace. Hnacím motorem jeho rozvoje by v následujících letech měla být aplikace dalších prvků Průmyslu 4.0, zejména pak dokončení komplexní strategie řízení výroby pomocí automatické detekce abnormalit, kde se předpokládá stále výraznější uplatnění umělé inteligence a strojového učení. V současnosti již probíhají i pilotní projekty k využití neuronových sítí při vytváření online algoritmů vlastního řízení procesu výroby.

Úspěšné zvládnutí těchto úkolů je do budoucna jednoznačně podmíněno nejenom podporou a spoluprací zkušených současných zaměstnanců, ale také příchodem nových talentovaných posil. Na shledanou v Ropici.