Zdroj: Město LitoměřiceLitoměřice tak vystřídaly loňského vítěze, město Most. Ocenění převzali v Císařském sále muzea města Ústí nad Labem místostarostové Karel Krejza, Pavel Grund a tajemník městského úřadu Milan Čigáš.

„Jedná se o další potvrzení toho, že společně odvádíme dobrou práci,“ sdělil tajemník Milan Čigáš a dodal, že jedním z důležitých hodnotících kritérií byla odpovědnost města vůči svým zaměstnancům a komunikace směrem k občanům i nevládním organizacím.

Zaměstnanecké benefity i odpovědnost k dalším generacím

Litoměřice v soutěži představily takové projekty a služby, jakými jsou například litoměřická školní fóra, při kterých se diskutují problémy Litoměřic z pohledu studentů, a to kromě učitelů a vedení škol také se zástupci města, prezentovaly možnost platby bankovní kartou přímo na úřadě i zřízení Czech POINTU v městské nemocnici. Kromě toho zaujaly především prorodinnou zaměstnaneckou politikou. „Cílem je zaměstnancům vyjít co nejvíce vstříc. Zavedli jsme pět dní placeného rekondičního volna (tzv. „sick days“) a osvědčilo se. Díky nim klesla krátkodobá nemocnost zaměstnanců. Před Vánoci a Velikonoci pořádáme pro děti úředníků Prorodinný den, kdy školy a školky již mají prázdniny a maminky by si byly vzaly volno. Ale je ještě úřední den a my potřebujeme, aby úřad fungoval. Pro děti tak chystáme celodenní zábavný program a jejich maminky mohou přijít do práce s vědomím, že je o jejich děti dobře postaráno,“ uvedl tajemník Milan Čigáš jen málo z mnoha zaměstnaneckých benefitů, které město svým zaměstnancům poskytuje.

Zdroj: Město Litoměřice

Právnické služby pro občany města

Zajímavou službou, kterou město nabízí, je bezplatné právní poradenství občanům města. „O službu je zájem. Koncem srpna jsme přivítali stého klienta. Právní poradnu provozujeme od loňského července, a to každé sudé pondělí nad rámec našich povinností. Chceme pomoci občanům při řešení složitých právních situací,“ doplnil starosta města Ladislav Chlupáč.

Vstřícné „webovky“

Při prezentaci zazněla také zmínka o webu města, který se snaží jednoduchým způsobem pomoci v orientaci na úřadě. K tomu slouží návod na řešení tzv. životních situací s názvem „potřebuji si vyřídit“. Právě tento systém se dostal do Příručky dobrých praxí, kterou vydalo Ministerstvo vnitra ČR. „Nechtěli jsme, aby při hledání informací museli občané nakonec prokliknout na jiné stránky, chtěli jsme mít vše podstatné přímo na našem webu. Při řešení každé životní situace zde tedy zjistí, na koho se mají obrátit, kam mají zavolat nebo zajít, co všechno potřebují a kolik je to případně bude stát,“ dodal tajemník města.

Udržitelné zdroje energie a úspora

Společensky odpovědné je také jednání města směrem k životnímu prostředí. Litoměřice si kladou za cíl stát se energeticky nezávislým a nízkoemisním městem. Jsou členem evropského sdružení měst Energy cities. Se svým unikátem, geotermálním vrtem, se významně podílejí na výzkumu možností využití geotermální energie, kterou chtějí v budoucnu sami aktivně využívat k zajištění tepla a ohřevu vody pro 70 % domácností.

Energetické úspory přitom probíhají i v budovách příspěvkových organizací města, a to od výměny oken po instalaci solárních panelů, zefektnivnilo se třídění odpadu, kdy přibyly kontejnery na kov. Radnice poskytla několika stovkám občanů dotace na zřízení vlastních solárních panelů. V parku Václava Havla se nachází „solární lavička“. Ta má zabudovaný solární panel s baterií, kolemjdoucí zde najde místo pro dobití mobilního telefonu či notebooku.

Zdroj: Město Litoměřice

Do práce na kole nebo pěšky

Město se snaží podporovat také cyklistiku a další alternativy v dopravě vedoucí ke snížení dopravního zatížení. Ze strany úřadu přicházejí konkrétní kampaně jako například Úředník na kole, kdy Litoměřice vyhlašují nejaktivnějšího cyklistu na úřadě, který během léta najel na kole nejvíce kilometrů a podporuje tak k využívání bicyklu pro cestu do práce. Zdravé město Litoměřice pořádá celý měsíc aktivit v rámci Evropského týdne mobility. Aktuální je právě probíhající průzkum dopravního chování. „Díky průzkumu získáváme zpětnou vazbu od občanů, která nám pomáhá orientovat se v jejich preferencích týkajících se zkvalitňování dopravy a parkování ve městě. Shromážděná data utvoří například dopravní model či grafické znázornění spokojenosti s dopravou,“ přidal starosta města Ladislav Chlupáč.

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost se pro Litoměřice a jejich vedení stala dalším hnacím motorem a motivací pro práci do dalších let. „Společenská odpovědnost organizací je definována jako kontinuální závazek chovat se eticky, přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšení kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako lokální komunity a společnosti jako celku. V závislosti na tomto konceptu byly oceněny organizace, které jsou dobrými zaměstnavateli, organizace, které podporují rozvojové aktivity v regionu a přispívají ke zlepšení image Ústeckého kraje,“ uzavřela Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje.

Zdroj: Město Litoměřice