S rodinami některých našich žáků jsme v kontaktu již po tři generace, což pomáhá vytvořit téměř důvěrné vztahy. Těší nás, že mnozí naši absolventi jsou úspěšní a spokojení v práci i v životě.

Náš stabilizovaný tým vysoce kvalifikovaných a zkušených pedagogů s úspěchem pracuje s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Daří se nám napravovat logopedické vady, někteří žáci se specifickými poruchami učení úspěšně zvládají maturitní obory na středních školách. Nadaní žáci vynikají ve vědomostních soutěžích v nejrůznějších oborech. Vytvořili jsme speciální učebnu vybavenou nejmodernější technikou, řadou speciálních pomůcek, výukových tabulí i manipulačních her pro rozvoj nadání i kompenzaci znevýhodnění.

Zdroj: zadavatel inzerce

Jsme IN v moderních technologiích 
Jdeme s dobou. Víte, co je Boffin, Sphero robotické koule nebo DJI Robomaster? V rámci programu Statutárního města Ostrava “Talentmanagement” jsme zakoupili nejmodernější zařízení pro malé i větší technické nadšence. 

Za vzděláním i za zábavou
Nabízíme dětem i řadu volnočasových aktivit - sborový zpěv, kroužek čtenářské gramotnosti, angličtiny, sportovních her, nově i kroužek robotiky či deskových her. Nadšení turisté se vydávají za svými cíli i o víkendech. Škola nabízí zázemí pro sportovní klub národní házené, basketbalový a florbalový oddíl.

Zdroj: zadavatel inzerce

Ví se o nás ve světě
Máme za sebou tři mezinárodní projekty Comenius a Erasmus+. V jejich průběhu jsme nejen poznávali evropské školství a zdokonalovali angličtinu, ale zároveň posílili vědomí vlastních kvalit. V neposlední řadě se nám jistě podařilo zviditelnit Ostravu jako moderní město mnoha tváří, a to v partnerských školách ve Finsku, Norsku, Walesu, Polsku, Anglii, Španělsku, Itálii, Německu a Litvě.

A nejvíc se toho děje u nás
Každoročně díky podpoře SRPŠ i grantům realizovaným v rámci finanční podpory města a obvodu pořádáme řadu akcí pro naše žáky. Tradicí se už stal Čtenářský maratón, Jazykolamiáda nebo recitační soutěž. V naší školní knihovně najdete nejnovější knižní tituly pro nadšené čtenáře. Technicky a přírodovědně zaměření žáci se účastní workshopů ve Světě techniky i exkurzí do vědecko-zábavních center po celé republice. Pěvecký sbor Lukášek byl založen hned při vzniku školy, ale letos poprvé jsou jeho členy i naši absolventi. Často se našich aktivit rádi účastní i rodiče a prarodiče, jako tomu bylo v projektech Podané ruce, Zpívání u čaje nebo Generace ruku v ruce. 

Tak přijďte mezi nás!

www.zslukasove.cz