Co bylo, bylo

Směry, jimiž se podpora pražského podnikání ubírá, určuje dokument Regionální inovační strategie hlavního města Prahy. Není prostor vyjmenovat všechny projekty podpory podnikání, které už v hlavním městě proběhly a běží. Jedno však mají společné: Vesměs se neohlížejí, nehasí dílčí požáry v jednotlivých podnikatelských sférách, nesypou peníze do černých děr. Orientují se na to, co je a bude, ne na to, co bylo. 

Příprava na dálkový podnikatelský sprint

Spojuje je soulad s myšlenkovým poselstvím známého čínského přísloví: Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu na celý život. Tržní prostředí je stejně dynamické jako doba. Kdo jede v podnikatelském rychlíku, musí počítat s tím, že neposedí, natož aby pospával. Musí inovovat, přesedat, střežit směr, neustále hledat nové cesty… Cílem většiny projektů Magistrátu HMP je podnikatele na tuto hektiku vyzbrojit.

Zdroj: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Centrum podpory

V záplavě informací, které se na nás denně valí, je obtížné se orientovat. Proto je v přípravě KONTAKTNÍ CENTRUM PODPORY PODNIKÁNÍ A INOVACÍ, středisko, v němž by se měli pražští podnikatelé vždy dozvědět všechno, co potřebují, aby hledáním informací neztráceli čas. Centrum se zaměří také na snižování administrativní náročnosti řady úkonů, poradenské služby potenciálním investorům, podporu začínajících malých a středních pražských firem a zprostředkování inovačních výzkumů. 

Trh inovací

S inovacemi souvisí tzv. TRH INOVACÍ. Jde o nabídku služeb pražských výzkumných ústavů a výzkumných pracovišť vysokých škol pro podnikatele a firmy. Samozřejmostí „trhu“ je pomoc s výběrem nejvhodnějšího partnera, jehož výzkumy korespondují s předmětem podnikání firmy. Možné je zadat si i výzkum, co by bylo třeba inovovat.

RHSD není RVHP

Přes jistou podobnost zkratky jde o Radu hospodářské a sociální dohody hl. m. Prahy. Orgán, v němž MHMP, odbory a zaměstnanecké svazy ladí a řeší zásadní otázky hospodářského a sociálního rozvoje na území města. Byť nepřímo – tedy spíše v rovině iniciace projektů a jejich korekcí –, se i zde rozhoduje o podpoře podnikání. A Magistrát hl. m. Prahy je na této platformě více než aktivní.

Možná už znáte…

Jedinečný Operační program Praha – pól růstu ČR. Proč jedinečný? Praha je jediným krajem, kterému EU vlastní operační program schválila. Do roku 2020 tak město získalo k vyčerpání 403 180 208 euro. Tato částka sice není určena pouze na podporu podnikání, je však dost vysoká, aby mu pomohla. Startupová Střediska Prague Startup Centre a ESA BIC Prague jsou důkazem.

Jednoduše se zapoj!

Podle zdrojů přímo z Magistrátu HMP se chystá spuštění nového dotačního programu. Projekt má interní název „Jednoduše se zapoj!“ Můžeme se domnívat, že se bude jednat o nenáročný formát podpory. Nebo o něco jiného? Nechme se překvapit. Sledujte facebookový profil „Jednoduše se zapoj!“, kde jsou k dispozici aktuální informace.

Zdroj: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA