Zatímco třídění papíru, plastů a nápojových kartonů se pro žáky pomalu stává samozřejmostí, informace o tom, jak nakládat se zbytky jídel, barvami, papírovými kapesníky a dalším směsným odpadem jsou rozšířené o poznání méně.

Zmiňované odpadky tak někdy zbytečně končí v kanalizaci, kde mohou způsobit ucpání systému, ale také vést ke znečištění vodních toků. Soutěž s názvem Toaleta a dřez – to vážně není koš! si proto kladla za cíl zábavnou formou prohloubit znalosti dětí o tom, jaký odpad do kanalizace nepatří.

Úkolem soutěžících bylo jakoukoliv výtvarnou technikou doplnit leporelo, které obdrželi po vyplnění registrace. Dětem s jejich výtvory směli pomáhat starší spolužáci nebo dospělé osoby a fantazii se meze nekladly.

Stejně jako v předchozích soutěžích Nadačního fondu Severočeská voda se i v letošním ročníku sešla spousta originálně pojatých výtvorů. Nápadité soutěžní příspěvky objasňující pravidla ochrany kanalizačních vod při zacházení s domácím odpadem budou vystaveny v jednotlivých školách, kde budou sloužit k dalšímu tematickému vzdělávání v oblasti péče o životní prostředí.

Vzhledem k vysoké účasti 141 školních družin z Ústeckého a Libereckého kraje Nadační fond Severočeská voda rozšířil ocenění do tří oblastí: Ústecký kraj – západ, Ústecký kraj – východ a Liberecký kraj. Tento krok podtrhuje společné úsilí o podporu vzdělávacích projektů a představuje úžasnou příležitost pro všechny zúčastněné družiny.

Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo ve dnech 17. května 2024 v ČOV Liberec, 24. května 2024 v ČOV Žatec a 28. května 2024 v ČOV Litoměřice, kdy všichni účastníci měli také možnost navštívit čistírny odpadních vod a seznámit se s jejich fungováním.

Gratulujeme všem vítězům!

Ústecký kraj – západ

1. místo: ZŠ Petra Bezruče, 1. oddělení školní družiny, Žatec

2. místo: ZŠ Rudolfa Koblice, 5. oddělení školní družiny, Kadaň

3. místo: ZŠ Jirkov, 4. oddělení školní družiny


Ústecký kraj – východ

1. místo: ZŠ Elišky Krásnohorské, 5. oddělení školní družiny, Ústí nad Labem

2. místo: ZŠ a MŠ Zabrušany, 1. oddělení školní družiny

3. místo: ZŠ a MŠ Chodouny, 1. oddělení školní družiny


Liberecký kraj

1. místo: ZŠ Mozartova, 1. oddělení školní družiny, Jablonec nad Nisou – Mšeno

2. místo: ZŠ náměstí Míru, 3. oddělení školní družiny, Liberec

3. místo: ZŠ Slovanka, školní družina – oddělení Želvičky, Česká Lípa

www.nfsv.cz