Zatímco ve městech srovnatelné velikosti se odehrává soutěž celostátních politických subjektů, v Třebíči již desetiletí máme různé místní spolky a s každými dalšími volbami jich je více. Nyní už máme rekordních 14 kandidátek a i zavedené celostátní subjekty kandidují pod lokálním pojmenováním s Třebíčí v názvu. Chceme do našeho zastupitelstva vrátit soutěž klasických politických stran, která odpovídá městu velikosti Třebíče. 

Prioritou TOP 09, ke které máme díky velkému zastoupení architektů a projektantů na kandidátce i silné personální předpoklady, je koncepční řešení staveb v Třebíči. Například plné zprovoznění autobusového nádraží u vlakové stanice, výstavba parkovacího domu, dotáhnutí studie, co s prostorem stávajícího autobusového nádraží, zkulturnění nábřeží atd. Z nutných investičních akcí města považujeme za nejnaléhavější rekonstrukci zimního stadionu, který už je opravdu ve špatném stavu a jelikož jde o majetek města, je třeba se o něj postarat. Za velmi důležitou pro město také považujeme podporu výstavby pátého (a případně i šestého) dukovanského bloku. S tím souvisí i diskutované téma obchvatu Třebíče. Jeho plánovaná trasa se nám velmi nelíbí, ale vzhledem k tomu, jak již věci pokročily a jak neúnosná je situace na tahu Pražská - Sucheniova - Bráfova, jsme pro jeho co nejrychlejší výstavbu. 

Samozřejmě je otázkou, co vše si v následujících letech bude město moci dovolit. Nečekají nás lehké časy. Levný ruský plyn není a už zřejmě nikdy nebude. Snad se na celoevropské úrovni podaří vyřešit ceny elektřiny. Bohužel kvůli tomu, kolik elektřiny se v Evropě vyrábí v plynových elektrárnách, se nedostatek a zdražování plynu projevuje i na elektrickém trhu, a tak nalézt řešení nebude vůbec jednoduché. Jak se současné problémy projeví v hospodaření města, se teprve ukáže. Nemůžeme tvrdit, že známe řešení na všechny problémy včetně těch, které se teprve objeví. Ale rozhodně můžeme prohlásit, že v TOP 09 máme spolustraníky z vedení státu, krajů či jiných měst a můžeme s nimi konzultovat problémy, které budeme mít v Třebíči. Tradiční politická strana je v této nejisté době sázkou na jistotu. Přátelé, spoluobčané, milí voliči, nebojte se dát své hlasy Tradici, Odpovědnosti, Prosperitě – TOP 09. 

RNDr. Rostislav Štork, Ph.D.,kandidát na starostu

top09-trebic

Zadavatel/zpracovatel: Top 09