Postupně opravovaný skvost se stal sídlem Muzea a galerie severního Plzeňska, Centrem Baroka a v roce 2018 také národní kulturní památkou. Definitivní dokončení areálu, který bezesporu patří mezi nejvýznamnější a nejpůsobivější barokní realizace v Čechách, bylo dokončení východního ambitu v roce 2021. Zkompletování původní intence Santiniho geniálního návrhu uzavřelo jedinečnou obnovu této památky

Počátky poutního místa v Mariánské Týnici, spadají až do roku 1230, kdy zde nechali mniši pod hlavičkou cisterciáckého kláštera v Plasích vybudovat kostelík. Rozkvět poutního místa nastal ve druhé polovině 17. století, kdy tu bylo založeno proboštství a původní kostel zvětšen. Opat Ondřej Trojer v roce 1699 Mariánské Týnici zřídil proboštství. Následující opat Eugen Tyttl se rozhodl pro radikální změnu a nechal podle plánů Jana Blažeje Santiniho-Aichla postavit v sousedství starých budov zcela nový poutní areál. Jeho základem je kostel Zvěstování Panně Marii, který je založen na půdorysném obrazci rovnoramenného tzv. řeckého kříže. Stavba vrcholí dominantou centrální kupole, která se zvedá v křížení ramen kostela a nese kamennou lucernu.

S Pannou Marií je v Mariánské Týnici spojeno také mnoho zázraků. Panna Maria dokázala v době sucha přivolat déšť (proto zvaná Děšťová), zastavit mor, uzdravit a protože Panna Maria chránila svým pláštěm prosebníky, říkalo se jí též Plášťová.

Mariánská Týnice je také pravidelným zahajovacím místem Letního barokního festivalu a také je jedním z hlavních cílů barokních cyklotras, které se linou malebnou barokní krajinou severního Plzeňska.

Tato červenobílá budova s impozantní kopulí je opravdovým skvostem a i díky svému niternému osudu s dobrým koncem by neměla zůstat skryta zrakům všech návštěvníků tohoto krásného koutu Česka.

Mariánská TýniceMariánská TýniceZdroj: Lukáš Socha