Doposud mohly subjekty z území MAS o své projekty žádat z několika evropských dotačních fondů, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Programu rozvoje venkova (PRV) a Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Ani v novém programovém období na roky 2021-2027 tomu nebude jinak. Do konce roku 2021 má MAS Vyškovsko navíc ještě možnost podpořit z krajské dotace Jihomoravského kraje podnikatele. Dotace JMK je v tomto roce zaměřena na podporu regionálních produktů.

Zdroj: MAS Vyškovsko

Těší nás, že zájem o dotační programy mají nejen obce a podnikatelé, ale také neziskové organizace a školy, které jsou zapojeny do projektu Místní akční plán rozvoje školství II MAS Vyškovsko (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009086), jenž je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV). Tento projekt se sice chýlí ke konci své realizace a již je připravován navazující projekt MAP III, který bude opět poskytovat podporu základním, mateřským a základním uměleckým školám v regionu Vyškovska. Naplňováním hlavních cílů MAP II dochází ke zlepšení kvality vzdělávání v území, prohloubení a podpoření spolupráce všech aktérů ve vzdělávání, společnému informování a plánování vzdělávacích aktivit a sdílení dobré praxe ve školách. V září nás čeká závěrečná konference pro ředitele a zřizovatele se zajímavými hosty a prostorem pro vzájemné sdílení. Za čtyřleté fungování projektu se podařilo otevřít komunikaci, prohloubit spolupráci klíčových aktérů ve vzdělávání a realizovat spoustu zajímavých akcí v regionu. Jarní období letošního roku bylo poznamenáno přísnými vládními opatřeními kvůli pandemii Covid-19. V dnešní době je velmi důležité pečovat o své potřeby a duševní pohodu. Proto byla vyhlášena jarní soutěž, do které se mohou zapojit jednotlivci, celé rodiny nebo třídy z regionu Vyškovska a společně vymyslet inspiraci: Jaké aktivity vám pomáhají zvládat náročné období? Ztvárnění je zcela na Vás. Své výtvory můžete zasílat do 11. června 2021 na email: masvyskovskomap@seznam.cz. Více informací se dozvíte na FB stránkách projektu.

MAS Vyškovsko, z.s. podporuje subjekty v regionu z evropských i krajských fondůZdroj: MAS Vyškovsko, z.s.