V rámci projektu jsou realizovány nejrůznější vzdělávací aktivity určené pro děti a žáky místních škol, pedagogy, ale i rodiče.  Děti se například seznámily se světem koní, chováním psů; učitelé v rámci exkurze navštívili Moravskou zemskou knihovnu v Brně, rodiče si mohli zúčastnit řemeslných workshopů, pro asistenty pedagogů jsou připravovány vzdělávací semináře a mnoho dalších aktivit.

Bohužel epidemiologická opatření se značně dotýkají realizace projektu, ale i přesto se realizační tým snaží i v této době být aktivní a přicházet s aktivitami pro tuto dobu. Během jarních měsíců proběhly on-line vzdělávací semináře pro širokou veřejnost, které mají nyní pokračování a nabízejí zajímavá témata pro profesní i osobnostní růst. Taktéž pokračují přípravy nové deskové vzdělávací hry na podporu regionální identity.

Aktivity tohoto projektu budou nově doplněny činnostmi realizovanými dalšími vzdělávacími projekty Neseď doma, pojď s námi, Úspěch zaručen a Malí farmáři. Všechny tyto projekty mají za cíl zkvalitnit vzdělávání na území Bruntálska a zejména dlouhodobě naplňovat motto projektu MAP: Uč se a vrať se!

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008619

Zdroj: zadavatel inzerce