Co jsou to restituce

Restitucí se rozumí, zjednodušeně řečeno, navrácení majetku původním vlastníkům. Jedná se o majetky, které byly lidem odebrány těsně po druhé světové válce a v době trvání totality až do roku 1989. Do restitucí spadá movitý i nemovitý majetek. Řeč je konkrétně o zabrané zemědělské půdě včetně zemědělských areálů, o továrnách, budovách komerčního a rezidenčního charakteru, ale i o cenných uměleckých dílech apod. Zásadní je otázka, jak dlouho bude vůbec možné realizovat všechny kroky spojené s řešením restitucí? Odborníci z portálu Restituce.cz odhadují, že půjde o poměrně krátkou dobu v horizontu tří až pěti let. Přijde den, kdy dojde k definitivní restituční tečce.

Restituent má možnost ze svého nároku získat více

Někdy se stává, že majetek nelze z nějakého důvodu vrátit zpět i přes uznání restitučního nároku. Jsou stanovené tabulkové ceny, na jejichž základě český stát vyplácí restituentům náhrady za nevydané pozemky. Podle tabulkových cen se ale jedná pouze o zlomek toho, na co mají restituenti nárok. Například Česká republika nabídne restituentovi finanční náhradu za pozemky, které nemohou být vydány ve výši desítek tisíc korun českých. Odborníci z portálu Restituce.cz ovšem dokáží, na základě jejich zkušeností a znalostí, získat pro restituenta mnohonásobně vyšší částku.

Zdroj: Pixabay

Proč se obrátit na odborníky

Častým scénářem je tedy chybné ocenění restitučního nároku. Restituenti někdy ani netuší, jak vysokou hodnotu jejich nárok má. Pozvete-li si na pomoc odborníky, provedou důkladnou revizi Vašeho restitučního nároku a s ní související případné přecenění. Zkušení profesionálové Vám nejen ušetří spoustu času a práce při jednání se státními pozemkovými úřady, ale vyřídí za Vás získání půdy nebo nemovitosti zpět od státu i soudní cestou. Nechcete-li se restitucí vůbec zabývat, vykoupí Váš nárok za hotové.

Restituce.cz profesionálně řeší restituce více než 20 let

Zkušení odborníci z portálu Restituce.cz se zabývají problematikou restitucí oprávněných osob již od roku 2001. Za tuto dobu jich vyřešili více než tisíc. Restituenti je mohou kontaktovat se svým restitučním nárokem a oni mu ho bezplatně prověří. Jakmile zjistí jeho skutečné nároky, navrhnou odpovídající postup na jeho vypořádání. Klienta samozřejmě právně zastupují a dokážou i soudní cestou vymáhat pro své klienty to, co jim náleží, správnou výši restitučního nároku. Běžně se jim podaří pro klienty získat desetinásobky původní hodnoty jejich nároků. Nabízí i okamžité vykoupení restitučních nároků. Klientovi tak mohou jeho nárok okamžitě vypořádat.

Nebojte se kontaktovat odborníky a získejte zpět, co Vám náleží. Restituce.cz mají kanceláře v Praze, Českém Krumlově a Olomouci.

Zdroj: Lipno nature s.r.o.